Translated by Google Translate

« Alla nyheter

Skåne Innovation Week logotyp

2019-02-25

Var med och skapa “världens” bästa innovationsdagar 23 – 29 maj

Planeringen är påbörjad för sjätte upplagan av Skåne Innovation Week!

Skåne Innovation Week sätter fokus på Skåne och lyfter upp innovationer och idéer i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga. Visionen? Att vara en av världens mest innovativa regioner 2030.

Aktiviteterna äger rum i hela Skåne mellan 23 maj och 29 maj 2019 och utgörs av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att alla aktörerna på något sätt arbetar för att bidra till hållbar tillväxt och ett mer innovativt Skåne. Redan nu är den officiella kalendern öppen för att skicka in aktiviteter till programmet och i slutet av februari öppnar utlysningen där möjlighet ges att söka medfinansiering för att medverka med aktiviteter över hela Skåne.

Vi ser fram emot sju intensiva dagar fyllda av innovation, entreprenörskap och utveckling. Veckan inleds torsdagen den 23 maj, då även Region Skåne står värd för heldagskonferensen Skåne Innovation Day. Nytt för i år är att möjligheten även ges att arrangera aktiviteter under helgen 25-26 maj, då Skåne Innovation Week 2019 sträcker sig över sju dagar, vilket också sammanfaller med EU-valet som äger rum söndagen 26 maj.

Varmt välkomna!