Vanliga frågor

Vad är egentligen Skåne Innovation Week? Hur funkar deltagandet? Här har vi sammanställt en FAQ med de vanligaste frågorna och svaren.

Vad är Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week är en vecka med aktiviteter som pågår runt om i hela Skåne. 2018-års upplaga kommer äga rum den 28 maj till 1 juni. Veckan består av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att de alla på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne.

Varför gör vi Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa sin ambitiösa innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Vad är målet med Skåne Innovation Week?

I grund och botten handlar målet om att denna region ska vara en spännande, levande och rolig plats att bo och verka på. Alla människor, företag och initiativ ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

Vilka är det till för?

För Skånes alla nuvarande och blivande entreprenörer, företagare, politiker, beslutsfattare och aktörer inom det så kallade innovationsstödsystemet.

Vem arrangerar Skåne Innovation Week?

Region Skåne är ansvariga för att genomföra Skåne Innovation Week. De olika arrangemangen arrangeras av olika aktörer i Skåne. Region Skåne kommer tillhandahålla informationsmaterial kring Skåne Innovation Week som arrangören kan använda i samband med arrangemanget. I övrigt är det arrangören själv som ansvarar för genomförandet (Region Skåne tar alltså inget praktiskt ansvar kring arrangemangen). Skåne Innovation Week är således ingen enskild mässa eller konferens, utan snarare ett gemensamt program med arrangemangspunkter runt om i Skåne under fem dagar.

Hur ser veckans upplägg ut?

Veckan kommer vara fullspäckad av aktiviteter som hålls runt om i hela Skåne. Programmet för 2018 kommer ni kunna ta del av här på sajten lite senare under våren. Aktiviteterna samlas i gemensamt program och under Skåne Innovation Week-namnet.

En dag i veckan kommer speciellt tillägnas Skåne Innovation Day. Det är ett arrangemang där Region Skåne står som huvudvärd och även sätter samman programmet. Denna dag är endast för särskilt inbjudna. Dag, plats och innehåll är inte fastställt än. Vi återkommer med mer information!

Kan vem som helst arrangera evenemang?

Ja, så länge aktiviteten uppfyller kriterierna för Skåne Innovation Weeks mål. Både offentliga och privata aktörer är välkomna.

Kan vem som helst besöka evenemangen?

Ja! De är öppna för alla. Om de finns någon begränsning gällande detta så informerar varje enskild arrangör om det.

Vad för aktiviteter kan anordnas?

2017 genomfördes över 140 aktiviteter under Skåne Innovation Week och 2018 år satsar vi ännu högre! Aktiviteterna ska ha fokus på innovation, entreprenörskap och utveckling. Exempelvis kan du arrangera ett frukostmöte, utställning, webbinar, workshop, hackaton, pitchar med mera. Möjligheterna är oändliga!

Hur anmäler jag en aktivitet?

Anmälan för 2018 är nu öppen. Skicka in din aktivitet genom formuläret här på sajten.

Kan jag få finansiellt stöd för att genomföra en aktivitet?

Ja det kan du! Ansök här på sajten.