Vanliga frågor

Vad är egentligen Skåne Innovation Week? Hur funkar deltagandet? Här har vi sammanställt en FAQ med de vanligaste frågorna och svaren.

Vad är Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week är en vecka med aktiviteter som pågår runt om i hela Skåne. 2019-års upplaga kommer ägde rum den 23-29 maj. Veckan består av arrangemang som olika typer av aktörer står bakom. Gemensamt är att de alla på något sätt arbetar för ett mer innovativt Skåne.

Varför gör vi Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa sin ambitiösa innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Vad är målet med Skåne Innovation Week?

I grund och botten handlar målet om att denna region ska vara en spännande, levande och rolig plats att bo och verka på. Alla människor, företag och initiativ ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2030.

Vilka är det till för?

För Skånes alla nuvarande och blivande entreprenörer, företagare, politiker, beslutsfattare och aktörer inom det så kallade innovationsstödsystemet.

Vem arrangerar Skåne Innovation Week?

Region Skåne är ansvariga för att genomföra Skåne Innovation Week. De olika arrangemangen arrangeras av olika aktörer i Skåne. Region Skåne tillhandahåller informationsmaterial kring Skåne Innovation Week som arrangören kan använda i samband med arrangemanget. I övrigt är det arrangören själv som ansvarar för genomförandet (Region Skåne tar alltså inget praktiskt ansvar kring arrangemangen). Skåne Innovation Week är således ingen enskild mässa eller konferens, utan snarare ett gemensamt program med arrangemangspunkter runt om i Skåne under sju intensiva dagar.

Hur ser veckans upplägg ut?

Veckan är alltid fullspäckad av aktiviteter som hålls runt om i hela Skåne. Om ni vill se vad som skedde under 2019 så finns hela programmet tillgängligt här. Aktiviteterna samlas i det gemensamma programmet och under Skåne Innovation Week-namnet. Inför Skåne Innovation Week 2020 står också Region Skåne värd för Skåne Innovation Day. som under 2020 växlas upp och blir en fristående arena och mötesplats under två heldagar 15-16 april. Mer information om Skåne Innovation Days och Skåne Innovation Week 2020 kommer men markera redan nu i din kalender 15-16 april för två spännande dagar där vi lyfter innovation och utveckling ur ett lokalt, nationellt och internationnelt perspektiv med utgångspunkt från Skåne. Detta blir också uppladdningen för Skåne Innovation Week 2020 som kommer att äga rum i slutet på maj, 23-31 maj med fokus på 25-29 maj där olika aktörer också har möjlighet att vara med och bidra med spännande side-events, helgen före och helgen efter. Totalt kraftsamlar vi i Skåne under nio spännande dagar och intensiva dagar 23-31 maj 2020.

Kan vem som helst arrangera evenemang?

Ja, så länge aktiviteten uppfyller kriterierna för Skåne Innovation Weeks mål. Både offentliga och privata aktörer är välkomna.

Kan vem som helst besöka evenemangen?

Ja! De är öppna för alla. Om de finns någon begränsning gällande detta så informerar varje enskild arrangör om det.

Vad för aktiviteter kan anordnas?

2019 genomfördes över 220 aktiviteter under Skåne Innovation Week och 2020 år satsar vi ännu högre! Aktiviteterna ska ha fokus på innovation, entreprenörskap och utveckling. Exempelvis kan du arrangera ett frukostmöte, utställning, webbinar, workshop, hackaton, pitchar med mera. Möjligheterna är oändliga!

Hur anmäler jag en aktivitet?

Anmälan för 2019 är stängd. Vi öppnar anmälan igen under våren 2020.

Kan jag få finansiellt stöd för att genomföra en aktivitet?

Ja det kan du! Läs mer här.