Vanliga frågor

Vad är egentligen Skåne Innovation Week? Hur funkar deltagandet? Här har vi sammanställt en FAQ med de vanligaste frågorna och svaren.

Vad är Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week är en årligen återkommande vecka full av aktiviteter, som äger rum och arrangeras på olika platser i Skåne. Som besökare tar du del av ett stort utbud av workshops, hackatons, pitchar, utbildningar och mycket mer för att visa upp spännande satsningar, projekt, modeller, arbetssätt och innovation som på olika sätt förflyttar Skåne – mot att vara “En Globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt”.

Varför gör vi Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week utvecklas nu vidare som en del i Region Skånes arbete med att implementera ”nya” innovationsstrategin och bygga strukturer och samverkan kring specialiseringsområdena. Det är också en viktig del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur samt innovations- och entreprenörskapsförmåga. I grund och botten handlar målet om att denna region ska vara en spännande, levande och rolig plats att bo och verka på. Alla människor, företag och initiativ ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Vad är målet med Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week utvecklas nu vidare som en del i arbetet för att förflytta Skåne mot “En globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt” genom att bygga strukturer och samverkan kring specialiseringsområdena. Det är också en viktig del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur samt innovations- och entreprenörskapsförmåga.

Vilka är det till för?

För Skånes alla nuvarande och blivande entreprenörer, företagare, politiker, beslutsfattare och aktörer inom det så kallade innovationsstödsystemet.

Vem arrangerar Skåne Innovation Week?

Inom ramen för uppdraget kring regional utveckling i Skåne etablerades Skåne Innovation Week 2014, genom ett initiativ från Region Skåne som under sex år byggts upp i samverkan med över 250 aktörer. Det är en större publik satsning för att synliggöra och knyta samman en rad olika aktiviteter kopplat till det pågående utvecklingsarbete som bedrivs i hela regionen. Region Skåne är ansvariga för att genomföra Skåne Innovation Week. De olika arrangemangen arrangeras av olika aktörer i Skåne. Region Skåne tillhandahåller informationsmaterial kring Skåne Innovation Week som arrangören kan använda i samband med arrangemanget, samt utvecklar och förvaltar den digitala mötesplatsen och gemensamma kalendern på www.skaneinnovationweek.com I övrigt är det arrangörerna själva som ansvarar för genomförandet (Region Skåne tar alltså inget praktiskt ansvar kring arrangemangen). Skåne Innovation Week är således ingen enskild mässa eller konferens, utan snarare ett gemensamt program med arrangemangspunkter runt om i Skåne under nio dagar, ”Sveriges mest decentraliserade mötesplats”

Hur ser veckans upplägg ut?

Veckan är alltid fullspäckad av aktiviteter som hålls runt om i hela Skåne. Aktiviteterna samlas i det gemensamma programmet och under Skåne Innovation Week konceptet. Inför Skåne Innovation Week 2020 står också Region Skåne värd för Skåne Innovation Days. som under 2020 växlas upp och blir en fristående arena och mötesplats under två heldagar 15-16 april. Mer information om Skåne Innovation Days och Skåne Innovation Week 2020 kommer men markera redan nu i din kalender 15-16 april för två spännande dagar där vi lyfter innovation och utveckling ur ett lokalt, nationellt och internationelt perspektiv med utgångspunkt från Skåne. Detta blir också uppladdningen för Skåne Innovation Week 2020 som kommer att äga rum i slutet på maj, 23-31 maj där olika aktörer också har möjlighet att vara med och bidra med segna aktiviteter. Totalt kraftsamlar vi i Skåne under nio spännande dagar och intensiva dagar 23-31 maj 2020.

Kan vem som helst arrangera evenemang?

Ja, så länge aktiviteten uppfyller kriterierna för Skåne Innovation Weeks mål. Både offentliga, privata och idéburna aktörer är välkomna.

Kan vem som helst besöka evenemangen?

Ja! De är öppna för alla. Om de finns någon begränsning gällande detta så informerar varje enskild arrangör om det.

Vad för aktiviteter kan anordnas?

2019 genomfördes över 220 aktiviteter under Skåne Innovation Week och 2020 år satsar vi ännu högre! Aktiviteterna ska ha fokus på innovation, entreprenörskap och utveckling. Exempelvis kan du arrangera ett frukostmöte, utställning, webbinar, workshop, hackaton, pitchar med mera. Möjligheterna är oändliga!

Hur anmäler jag en aktivitet?

Anmälan för 2019 är stängd. Vi öppnar anmälan igen under mars 2020.

Kan jag få finansiellt stöd för att genomföra en aktivitet?

Ja det kan du! Läs mer här.