Translated by Google Translate

Tillgänglighet

Region Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att skaneinnovationweek.com ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skane.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast maj 2022.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
  • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, kriterium 1.3.2).
  • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
  • Skriv beskrivande sidtitlar länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.2).
  • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera (WCAG 2.1, kriterium 2.4.5).
  • Markera tydligt vilket fält som är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 2.4.7).
  • Ge förslag på hur fel kan rättas till (WCAG 2.1, kriterium 3.3.3).
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa kontaktformulär är inte fullt ut tillgängliga.

Läs Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), version 2.1 – webbplats på engelska (w3.org)

Hur vi testat webbplatsen

Vi genomför regelbundet interna tester av webbsidan. Senaste externa bedömningen gjordes januari-februari 2021.

Webbplatsen publicerades 2016.

Redogörelsen uppdaterades den 24 maj 2022.