Translated by Google Translate

« Alla nyheter

European flag outside the Commission

2016-05-17

Testa din innovativa idé under Skåne Innovation Week!

Regional- och socialfonden för Skåne-Blekinge öppnar nästa ansökningsomgång den 16 juni och genom fonderna finns möjlighet att få extra resurser för att arbeta med våra gemensamma utmaningar.

Inom socialfonden ligger fokus på integration och på att stärka systemet för nyanlända.

Inom regionalfonden kan ditt projekt vara med och bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv som tillvaratar regionens internationella kompetens. Regionalfonden stöttar även satsningar för energieffektivisering i företag och i bostadssektorn, hållbar stadsutveckling i Malmö och förberedelser inför bredbandsutbyggnad.

Ta chansen att få feedback på din idé från programrepresentanter på plats.

Läs mer om upplägg och anmäl dig här:

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/fa-feedback-pa-din-ide-projektkonsultationer-inom-social-och-regionalfond/