Translated by Google Translate
test

2022-06-17

Potatisparty – en kväll om lokal mat för fred och hållbarhet

Potatisträdgården finns för att vi fått överbliven sättpotatis från en ekologisk gård och vi arbetar med den för att träna oss på odling och för att sätta fokus på värdet av lokal grönsaksodling för långsiktig hållbarhet. Vi bjuder in till […]

2022-06-17

Yoga for Innovation

You, who are familiar with Innovation. You, who is familiar with Yoga. You, who simply are open-minded and curious. All of you are welcome to experience the magic that Yogic breathing can do to your mind. The format consists of […]

2022-06-17

Trä och Träd: Rikedom på tomten

Under ledning av en timmerman och en trädgårdsmästare utforskar vi några aspekter av träd och dess betydelse för människorna i en hållbar värld. Vi samlas på det lilla småbruket Dröblahus trädgårdar där fika och enkla faciliteter erbjuds. Vi inleder ett […]

2022-06-17

Organising and Organisations: Utforskande samtal och delning av insikter

Det nya paradigmet sätter människan och det levande i centrum och formar systemen därefter. Människor är grundade i sig själva, där helhet och syfte är vägledande principer. Förändring är en del av vardagen och flexibilitet är ett positivt begrepp som […]

2022-06-17

Hackaton VIDA – vårdinnovativa dagarna 17-19 juni

Hackatonet är en del av VIDA – vårdinnovativa dagarna och arrangeras 17-19 juni. Under vårt hackaton kommer du som är techintresserad att kunna vidareutveckla och ta fram lösningar på de konceptuella idéer som arbetats fram under innovationssprinten tidigare under VIDA […]

2022-06-17

Frukostseminarium: Skånes roll i framtidens halvledarutveckling (Stora scenen)

Skånes innovationsekosystem har en stor potential att möta de komplexa halvledarutmaningar som europeisk och svensk industri kämpar med idag. Genom en paneldebatt kommer vi att diskutera Skånes roll i framtidens halvledarutveckling tillsammans med regionala nyckelaktörer. Gästtalare 🔸 Maryam Olsson • […]

2022-06-17

Hälsosamtal – hur kan vi alla bidra till bättre hälsa för fler? (Scenen: Södra flygeln)

Välkomna till ett möte där vi genom korta presentationer och ett öppet samtal diskuterar hälsofrämjande insatser i olika perspektiv. Hur kan jag som individ hålla koll på min hälsa? Vilken hjälp och stöd kan jag få och från vem? Hur […]

2022-06-16

Makers Hackathon

Ett makers Hackathon är ett event för uppfinnare, innovatörer, ingenjörer och designers som jobbar inom cirkulär design eller tillverkning. Lostboyslab & The Industrys nya 3D print fabrik i Malmö står till förfogande, liksom experter från industrin. Detta är ett praktiskt […]

2022-06-16

Startup Demoday Hetch Accelerator

HETCH and its Accelerator program are organising a final Demoday for their startups that has been through the 10 week Accelerator program. Startups will pitch on stage, there will be mingle and a great after party to celebrate them. Investors, […]

2022-06-16

Hållbar Landsbygdsinnovation – utbyte av lärdomar mellan Skåne och Österbotten i Röstånga

Hur skiljer sig innovation på landsbygden från den urbana, och vilka byar och initiativ ligger i framkant vad det gäller delaktighet, utvecklandet av service, skola kultur och hur kan detta gynna samhällsutvecklingen i stort? Tillsammans med våra gäster från Österbottens […]

2022-06-16

Innovativ Innovation: Lekosofi-workshop – den sociala dimensionen

Ett eller flera teman utforskas genom ett gruppsamtal där inläggen kan gestaltas verbalt (t.ex. intellektuellt, poetiskt), konstnärligt (t.ex. bildkonst), emotionellt (t.ex. musik), fysiskt (t.ex. dans, medveten rörelse), socialt (lekfullhet, teater) och så vidare. Livet som människa har flera dimensioner (bland […]

2022-06-16

Skapandet av en global hållbar innovationsmotor

Centret kommer presentera sin senaste grupp av startups som är delaktiga i UNOPS globala innovationsprogram samt deras innovations community kring de globala målen. Eftermiddagen kommer innehålla presentationer och pitchar, men även tid att bara hänga med startups och medlemmar för […]

2022-06-16

Natur- och Hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och går nedåt i åldrarna, även enligt WHO är det en av vår tids största utmaningar. Nya innovationer behövs som komplement. På Humlamaden vid Veberöd berättar vi om hur vi på anläggningen med hjälp av vacker […]

2022-06-16

Smarta förpackningar för minskat matsvinn kommer från samskapande (Scen: Västra flygeln)

Nästan 30% av all ätbar mat globalt går idag till spillo. Detta problem kan delvis lösas genom smarta förpackningar och större samarbete i livsmedels- och förpackningsekosystemet. – Hur kan förpackningar, en av de äldsta industrierna i Skåne, bidra till att […]

2022-06-16

Öppet hus – Medeon LAB – Medeon Science Park & Incubator i Malmö

Öppet hus den 16 juni kl. 10-12 för rundvisning i nytt Medeon LAB (laboratorium) på Medeon Science Park och Inkubator i Malmö. Samling i receptionen på Medeon kl. 10.

2022-06-16

Framtidskompetenser: Skaparverkstad för kompetensförsörjning

I olika branscher beskriver många företag att man idag har utmaningar i att rekrytera kompetent personal – det kan röra både det lilla företaget som vill expandera och det stora företaget som behöver specifik kompetens. Hur kan vi som personer […]

2022-06-16

Northern Lights on Food – Design av morgondagens livsmedel (Scen: Södra Flygeln)

Northern Lights on Food (NLF) är ett nätverk som leds av forskare vid Lunds Universitet, i nära samarbete med andra akademiska partner, forskningsinstitut, industri och forskningsanläggningar. NLF syftar till att föra samman expertis inom livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik med experter på […]

2022-06-16

Upplev att söka stöd som utsatt för våld i nära relation

Under en förmiddag har du möjlighet att prova hur det är att söka stöd för våld i nära relation. Vilka aktörer behöver du prata med, vilka utmaningar har du och vilka hinder finns på vägen. Undersök dina möjligheter för att […]

2022-06-16

Skånsk samverkan kring Öppna Data (Scen: Västra flygeln)

I undersökningar och intervjuer har vi sett ett stort intresse för hur öppen data kan gynna organisationers och företags utveckling. Välkommen till en introduktion om öppna data! Detta event är på grundläggande nivå och är öppet för alla som är […]

2022-06-16

Innovationssprint VIDA – vårdinnovativa dagarna 15-16 juni

Innovationssprinten är en del av VIDA – vårdinnovativa dagarna och arrangeras 15-16 juni. Under vår innovationssprint kommer du att få ta del av metodik, coaching och inspiration för att undersöka vilka behov och problem som finns i verklighetens vård och […]

2022-06-15

Innovativ Innovation: Glass Bead Game – den intellektuella dimensionen

Glass Bead Games är enkel och samtidigt djupgående övning i kollektivt meningsskapande och “Sense-Making”. Gruppen delas in i mindre grupper om 2, 3 eller 4 personer. Ett ord eller ämne väljs. Därefter turas deltagarna om att prata om detta en […]

2022-06-15

United

På två kvällar ska vi bilda nätverk över stadsdelen Näsby i Kristianstad, tillsammans ska vi skapa en kunskapsbank, hålla föreläsningar, plocka skräp tillsammans och givetvis ska vi äta tillsammans. Aktiviteterna ska sedan spridas via sociala medier för att nå ut […]

2022-06-15

Mat, eld och människor – kom och starta ett lokalt nätverk!

Välkommen till en gemytlig kväll med god lokal mat och nya vänner! Ekoforia är en naturnära matkreatör som huvudsakligen använder egenproducerade livsmedel. Vannadal är en lokal kärngård som sedan många år arbetar med kopplingar mellan land och stad, med livsmedel […]

2022-06-15

FIRS Open Up – Var med och bidra till det gemensamma forsknings- och innovationsarbetet i Skåne (Stora scenen)

Varmt välkommen du som jobbar i näringslivet, i ett kluster, för en inkubator, ett lärosäte, en kommun eller är verksam som entreprenör och är nyfiken på något av Skånes sex specialiseringsområden inom innovation, utveckling och forskning. Forsknings- och innovationsrådet i […]

2022-06-15

Existentiell Hållbarhet: Studiebesök Mossagården – ett case för existentiell hållbarhet

Detta moment har två målgrupper: Dels vänder vi oss till dig som arbetar strategiskt med samhällsutveckling, exempelvis inom kommun, region, statlig förvaltning, inom näringslivet, stödsystem, ideellt eller på något annat sätt, där du har verkliga möjligheter att påverka samhällsutveckling, gemenskaper […]

2022-06-15

Bildelning på landsbygden – en del i framtidens sätt att resa

Projektet ”Mobilitet på tvärs” kommer att berätta om fyra bilpoolspiloter i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, där framför allt Brösarp har överraskat och gett nya lärdomar kring bildelning. Bil Bengtsson kommer att presentera sin tjänst Rulla.se där du kan boka, […]

2022-06-15

Skånsk innovation flyttar gränser för tillgänglig kommunikation- framgångar och visioner om funktionellt likvärdig telefoni för alla

Del 1 Hur skapar vi tillgänglig samhälle för alla? Vi bjuder på spännande föreläsningar som ger dig insyn på innovation och AI utveckling inom området hörsel och kommunikation, goda råd från tillgänglighets experter och praktiska exempel hur innovations finansiering kan […]

2022-06-15

Lunch talk: Blockchain Technology for Educational Recognition – Opportunities and Challenges

Are you curious to know what is the role of blockchain technology in promoting validation of educational credentials and recognition of skills in the EU? During this lunch talk, the focus will be on presenting the research findings of the […]

2022-06-15

Prova framtidens rollator

RolloGuard har uppfunnit och patenterat en teknologi för rollatorer som gör dem väsentligt tryggare och till ett mer mångsidigt gånghjälpmedel. Faktum är att utvecklingen de senaste 30 åren har gjort rollatorer farligare och därmed ökat fallrisken. RolloGuard är kliniskt verifierad […]

2022-06-15

Innovativ Innovation: Dans för innovation – den fysiska dimensionen

Vi möts på dansgolvet och vägleds till medveten rörelse för att öppna upp för mer innovation, inspiration, nya idéer och större närvaro. Det finns ingen koreografi utan var och en rör sig fritt utifrån nuets potential. Livet som människa har […]

2022-06-15

Innovationsledning: Förbättrat samarbete mellan startups/storföretag

Delta i en dialog om innovationsledning och hur stora företag kan vässa sina samarbeten med startups i Danmark, Sverige och vice versa. Vi tror att du är intresserad av hur din organisation kan utveckla sin interna innovationsledning eller hur din […]

2022-06-15

Framtidens hållbara livsmedelsnäring – Tre drivkrafter för innovation (Scen: Västra flygeln)

Livsmedelsakademin och Packbridge bjuder in till en inspirerande morgon om hur forskning, nya produkter och spännande samarbeten kan bidra till långsiktiga effekter för bland annat ökad självförsörjning och minskad klimatpåverkan. Var står vi idag och vilka spännande innovationer finns inom […]

2022-06-15

Innovation As a Change

A 4 hours workshop that gives more understanding and some innovative solutions as tools to startups, companies and organizations about how to present and communicate their innovations as a change and what challenges they might face and how to overcome […]

2022-06-15

Innovationssprint VIDA – vårdinnovativa dagarna 15-16 juni

Innovationssprinten är en del av VIDA – vårdinnovativa dagarna och arrangeras 15-16 juni. Under vår innovationssprint kommer du att få ta del av metodik, coaching och inspiration för att undersöka vilka behov och problem som finns i verklighetens vård och […]

2022-06-15

Best for the World Business – inspirationsträff om en business tribe för det nya paradigmet

Nu startar vi Best for the World Business i Lund Hösten 2022 startar vi business triben Best for the World Business i Lund. Med värdeskapande träffar och nätverksupplevelser tillsammans. Allt för att skapa ett sammanhang där gemensamma affärer, relation och […]

2022-06-14

Startup Live! Rock’n’Roll into the Future

Startup Live! is back, and we’re taking you into the future. With the sudden worldwide attention to wellbeing emergency and grasping with the new normal, brings us to the question of what the future holds for us? With each passing […]

2022-06-14

Tech AW med DigIT Hub Sweden

Efter ett fullspäckat program under Skåne Innovation Week och H22 City Expo i Helsingborg, så bjuder DigIT Hub Sweden in till att varva ner i gott sällskap. En kravlös, kul och trevlig after work helt enkelt – kom och häng […]

2022-06-14

Strukturerad affärsutveckling

Den gamla affärsplanen, som beskrevs ingående av Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi från konsultbolaget McKinsey i boken “Affärsplanering – en handbok för nya tillväxtföretag” i slutet av 90-talet och som promotades under 15 år via affärsplanetävlingen Venture Cup, […]

2022-06-14

Kick-off för DigIT Hub Sweden

Vänligen notera: Kick-offen hålls för inbjudna gäster som är direkt involverade i DigIT Hub Sweden, och anmälan krävs för deltagande. Vid frågor hänvisar vi till eventarrangören. — Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsbehoven inom olika organisationer kan variera kraftigt. […]

2022-06-14

Natur- och Hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och går nedåt i åldrarna, även enligt WHO är det en av vår tids största utmaningar. Nya innovationer behövs som komplement. På Humlamaden vid Veberöd berättar vi om hur vi på anläggningen med hjälp av vacker […]

2022-06-14

Vattenförsörjning i den framtida staden

Gruppen för området Smarta hållbara städer i FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) arbetar för att främja innovation och bidra till att utveckla nya lösningar som leder till ökad produktivitet inom smarta hållbara städer för en bättre livskvalitet och hållbar […]

2022-06-14

Energigemenskaper: en nyckel till stadens omställning

RISE och FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) bjuder in till föredrag och samtal om energigemenskapers roll i energisystemet och hur de bidrar till nytta. Vi tar ett brett grepp genom att lyssna på olika aktörers syn på energigemenskaper och […]

2022-06-14

Public Meals in Scandinavia – pathways towards a Mission

Public meals has a long and strong tradition for taking action in developing more sustainable food systems. In Denmark the transition to more organic food in public meals has been driven by public procurement policies. This has shown a pathway […]

2022-06-14

Hitta kreativa vägar för bättre kompetensförsörjning med Kompetenskompassen!

På förmiddagen den 14 juni möts först ett antal särskilt inbjudna aktörer för att sätta den gemensamma agendan för att skapa bättre kompetensförsörjning. Genom innovativt samarbete kan vi tillsammans möta det största tillväxthindret för företag i Sverige – kompetensförsörjningen. Detta […]

2022-06-14

Konferens VIDA – vårdinnovativa dagarna 13-14 juni

Konferensen under VIDA – vårdinnovativa dagarna arrangeras 13-14 juni. Förmiddagarna under konferensen ger dig inspirerande föreläsningar, paneldebatter och tankar om framtiden blandas med tid för nätverkande och diskussioner. Varje eftermiddag innehåller två olika spår. På måndagen pratar vi bland annat […]

2022-06-13

Ett holistiskt perspektiv på hälsa

I vårt moderna samhälle är det lätt att ignorera kroppen, överarbeta sinnet och förneka själen, vilket leder till brist på energi, mentalt kaos och oförmåga att se den större bilden. Syftet med denna aktivitet är att lyfta fram mer balanserade […]

2022-06-13

Hur hämtar vi hem EU-miljoner till skånska innovationssatsningar?

EU har öronmärkt mycket stora belopp för innovationssatsningar i den programperiod som inleds nu. Hur tar vi på bästa sätt del av EU-finansieringen för att främja innovationer i Skåne? På detta seminarium berättar vi mer om möjligheterna inom Regionalfonden Skåne-Blekinge […]

2022-06-13

Urban Farming

Nu tar vi vara på stadens värdefulla restresurser. Det klassades tidigare som avfall och var till problem. Vi odlar i slutna cirkulära och hållbara odlingssystem. De restprodukter och värdefulla näringsämnen som blir sidoströmmar i grönsaks- och fiskodling nyttjar vi i […]

2022-06-13

Fireside Chat Think Globally Act Locally, Sustainable Development within Food Startups

En lunchaktivitet där vi bjuder in en entreprenör, en skånsk politiker och en forskare som kommer diskutera livsmedelsinnovation med en lösningsorienterad global vision. Vad är Skånes mission att bidra till att lösa hunger? Målgrupp är Startups och studenter som är […]

2022-06-13

Urban Grön Lokal Ekonomisk Analys

Vi presenterar Malmös första urbana Gröna Lokalekonomiska Analys (LEA) på ett spännande seminarie på Föreningscenter på Nobelvägen 21 i Malmö. LEA är ett verktyg som utvecklats inom landsbygdsrörelsen för att synliggöra de resurser, behov och tillgångar som finns i ett […]

2022-06-13

Sydöstra skånes EU-konferens för kulturella och kreativa näringar

Sydöstra Skånes EU-konferens för kulturella och kreativa näringar är ett event som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne tillsammans med Kulturnavet. Konferensen riktar sig till dig som har verksamhet inom den kreativa och kulturella sektorn i Sydöstra Skåne. Talarna kommer bland […]

2022-06-13

What can become of Malmö’s innovation, startup and creative scene?

The area in the northwest of Malmö Central Station has in the last two decades developed into a stronghold for innovation, academic research and creative industries. Start-ups, design companies, innovation companies, large corporations, incubators, universities, clusters, co-working spaces, are drawn […]

2022-06-13

Foreign Background Female Entrepreneurship Workshop (Arabic)

Develop an entrepreneurial mindset that leads to self-directed and highly engaged approaches Feel empowered and prepared to go through the entrepreneurial journey Network and join other like-minded females   ورشة عمل ريادة الاعمال للسيدات المغتربات في السويد باللغه العربية. مرحباً بكم في هذه الورشة التي صممت لدعم الجهود المبذولة في تنمية نظام ريادة الاعمال الشامل ودعم السيدات المغتربات لبدء مشروعاتهم الخاصة من خلال: […]

2022-06-13

Innovation skapar möjligheter för skånsk tillväxt – Vad säger forskningen och hur gör tillväxtföretag?

09.00 Daniel Kronmann, chef Innovation och entreprenörskap Region Skåne inleder och hälsar välkomna 9.10 Vad säger forskningen om hur vi bäst stöttar innovation och tillväxt ur ett regionalt perspektiv? Sara Johansson, biträdande professor i nationalekonomi på Jönköping University och Magnus […]

2022-06-13

Konferens VIDA – vårdinnovativa dagarna 13-14 juni

Konferensen under VIDA – vårdinnovativa dagarna arrangeras 13-14 juni. Förmiddagarna under konferensen ger dig inspirerande föreläsningar, paneldebatter och tankar om framtiden blandas med tid för nätverkande och diskussioner. Varje eftermiddag innehåller två olika spår. På måndagen pratar vi bland annat […]

2022-06-13

Organising and Organisations: Inspiration on Fourth Loop Innovation and Learning

The Intentional Decisions (ID) model does three things; first, it makes choices available, second, it reinforces the choice, and third, it serves as an ethical framework. It is based on the same three dimensions in all cases – empathy over […]