Translated by Google Translate
test

2022-06-17

Potatisparty – en kväll om lokal mat för fred och hållbarhet

Potatisträdgården finns för att vi fått överbliven sättpotatis från en ekologisk gård och vi arbetar med den för att träna oss på odling och för att sätta fokus på värdet av lokal grönsaksodling för långsiktig hållbarhet. Vi bjuder in till […]

2022-06-17

Yoga for Innovation

You, who are familiar with Innovation. You, who is familiar with Yoga. You, who simply are open-minded and curious. All of you are welcome to experience the magic that Yogic breathing can do to your mind. The format consists of […]

2022-06-17

Innovativ Innovation: Meditation för innovation – den emotionella dimensionen

Sinnets kraft har förmågan att skapa det vi tänker. Den hjälper oss till framgång eller misslyckande beroende på vilken inriktning vi ger den. Vårt medvetna sinne är rationellt och analytiskt och hjälper oss fatta beslut. De flesta vardagsbeslut – hur […]

2022-06-17

Trä och Träd: Rikedom på tomten

Under ledning av en timmerman och en trädgårdsmästare utforskar vi några aspekter av träd och dess betydelse för människorna i en hållbar värld. Vi samlas på det lilla småbruket Dröblahus trädgårdar där fika och enkla faciliteter erbjuds. Vi inleder ett […]

2022-06-17

Organising and Organisations: Utforskande samtal och delning av insikter

Det nya paradigmet sätter människan och det levande i centrum och formar systemen därefter. Människor är grundade i sig själva, där helhet och syfte är vägledande principer. Förändring är en del av vardagen och flexibilitet är ett positivt begrepp som […]

2022-06-17

Vägen till pengarna – konsten att hitta kapital i den egna verksamheten

Tillsammans med Almi och ett spännande exempelföretag får du inblick i hur du med hjälp av ett enkelt, kostnadsfritt verktyg kan få bättre styr på din ekonomi och se vilka finansieringsmöjligheter du har via ditt eget bolag. Även om dina […]

2022-06-17

Idélunch: 10 konkreta sätt att bli bättre på idégenerering

I dagens idélunch – som är en avslutning på veckan – får du 10 konkreta tips (som du inte har fått tidigare under serien) på hur du kan bli bättre på att skapa idéer. Så hämta lite lunch och häng […]

2022-06-17

Öppet hus – visning av Norra Europas största 3D print farm, cirkulär additiv tillverkning

Rundvandring och presentation av Lostboyslab och The Industry Sweden verksamheter. Öppet hus under 12:00-14:00 under pågående Makers Hackathon. Kostnadsfritt besök av en modern tillverkning med cirkulära material. 3D printning, design, materialutveckling samt tillverkning av 3D printern Magnum från Industry.

2022-06-17

Vägen till pengarna – ett lunchwebinarium

Denna sändning har vi fokus på: Förnyelsebar energi producerad på den egna gården. Investeringsstöd för dig som kanske funderar på att bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, eller för dig som vill bygga en uppgraderingsanläggning eller […]

2022-06-17

Open Desk – Almis stöd för innovationer

Vi bjuder in till Teams kl 10 varje dag under Skåne Innovation Week, för en introduktion till våra stöd för innovativa idéer – rådgivning & finansiering. Därefter finns möjlighet att boka individuella möten med våra rådgivare, mellan 10.15-12 respektive dag. […]

2022-06-17

Frukostseminarium: Skånes roll i framtidens halvledarutveckling (Stora scenen)

Skånes innovationsekosystem har en stor potential att möta de komplexa halvledarutmaningar som europeisk och svensk industri kämpar med idag. Genom en paneldebatt kommer vi att diskutera Skånes roll i framtidens halvledarutveckling tillsammans med regionala nyckelaktörer. Gästtalare 🔸 Maryam Olsson • […]

2022-06-17

Hälsosamtal – hur kan vi alla bidra till bättre hälsa för fler? (Scenen: Södra flygeln)

Välkomna till ett möte där vi genom korta presentationer och ett öppet samtal diskuterar hälsofrämjande insatser i olika perspektiv. Hur kan jag som individ hålla koll på min hälsa? Vilken hjälp och stöd kan jag få och från vem? Hur […]

2022-06-17

Wake up with Skåne Innovation Week: Navigating complexity and uncertainty, tips and tricks for systems to learn, engage and transform (Stora scenen/digitalt)

Today many of the challenges we are faced with in society are complex and there is a need for many different stake holders alongside with citizens to come together and reflect and activate collectively. The Swedish Industrial design foundation have […]

2022-06-16

Makers Hackathon

Ett makers Hackathon är ett event för uppfinnare, innovatörer, ingenjörer och designers som jobbar inom cirkulär design eller tillverkning. Lostboyslab & The Industrys nya 3D print fabrik i Malmö står till förfogande, liksom experter från industrin. Detta är ett praktiskt […]

2022-06-16

Startup Demoday Hetch Accelerator

HETCH and its Accelerator program are organising a final Demoday for their startups that has been through the 10 week Accelerator program. Startups will pitch on stage, there will be mingle and a great after party to celebrate them. Investors, […]

2022-06-16

Hållbar Landsbygdsinnovation – utbyte av lärdomar mellan Skåne och Österbotten i Röstånga

Hur skiljer sig innovation på landsbygden från den urbana, och vilka byar och initiativ ligger i framkant vad det gäller delaktighet, utvecklandet av service, skola kultur och hur kan detta gynna samhällsutvecklingen i stort? Tillsammans med våra gäster från Österbottens […]

2022-06-16

Hur kan data driva innovationen framåt? (Vårt event är både digitalt och fysiskt, se nedan för mer info)

Har du någon gång känt att du har något riktigt bra att berätta eller visa, men personerna som ska lyssna verkar inte förstå? Det har vi med. Tillförlitlig och strukturerad data är grunden för bra insikter, men för att verkligen […]

2022-06-16

Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne – förstudie och så går vi vidare (Scen: Västra flygeln)

IUC Syd tillsammans med Livsmedelsakademin och Packbridge har på uppdrag av Region Skåne genomfört en förstudie kopplat till restflöden inom livsmedelssystemet. Utifrån förstudiens insikter sker nu arbete med etablering av ett Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne. Under en timme presenterar vi […]

2022-06-16

Innovativ Innovation: Lekosofi-workshop – den sociala dimensionen

Ett eller flera teman utforskas genom ett gruppsamtal där inläggen kan gestaltas verbalt (t.ex. intellektuellt, poetiskt), konstnärligt (t.ex. bildkonst), emotionellt (t.ex. musik), fysiskt (t.ex. dans, medveten rörelse), socialt (lekfullhet, teater) och så vidare. Livet som människa har flera dimensioner (bland […]

2022-06-16

Skapandet av en global hållbar innovationsmotor

Centret kommer presentera sin senaste grupp av startups som är delaktiga i UNOPS globala innovationsprogram samt deras innovations community kring de globala målen. Eftermiddagen kommer innehålla presentationer och pitchar, men även tid att bara hänga med startups och medlemmar för […]

2022-06-16

Natur- och Hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och går nedåt i åldrarna, även enligt WHO är det en av vår tids största utmaningar. Nya innovationer behövs som komplement. På Humlamaden vid Veberöd berättar vi om hur vi på anläggningen med hjälp av vacker […]

2022-06-16

Smarta förpackningar för minskat matsvinn kommer från samskapande (Scen: Västra flygeln)

Nästan 30% av all ätbar mat globalt går idag till spillo. Detta problem kan delvis lösas genom smarta förpackningar och större samarbete i livsmedels- och förpackningsekosystemet. – Hur kan förpackningar, en av de äldsta industrierna i Skåne, bidra till att […]

2022-06-16

Uppstart: Var med och påverka!

MiniBladet är en gratis nyhetstidning för barn som tillhandahåller tillgänglighetsanpassade lokala nyhetssajter för att alla barn ska kunna ta del av nyheterna, oavsett bakgrund och förmåga. Vi vill hitta nya sätt att engagera barn i aktuella samhällsfrågor och värderingar och […]

2022-06-16

Idélunch: hur du skapar idéer som kunden vill ha

I dagens idélunch gör vi en koppling mellan idégenerering och kundbeteende, vilket leder till att du lär dig att skapa idéer som kunderna vill ha. Så hämta lite lunch och häng med! (du behöver inte synas i bild om du […]

2022-06-16

Organising and Organisations: Workshop on new organisational structure and culture

We have identified the need to both create new forms of organizations and the need to develop leaders who can handle complexity and a rapidly changing world – dynamic living organizations and leaders with the ability to facilitate the transformation […]

2022-06-16

Från vision till verklighet – hur vi bygger en innovativ organisation som gör skillnad

Helsingborgs stad har utsetts till en av de mest innovativa städerna i Europa. Vad är resan bakom denna prestation? Vi delar med oss av hur organisationen arbetat med kultur, struktur och förmåga för att främja innovation på alla nivåer. Vi […]

2022-06-16

Öppet hus – Medeon LAB – Medeon Science Park & Incubator i Malmö

Öppet hus den 16 juni kl. 10-12 för rundvisning i nytt Medeon LAB (laboratorium) på Medeon Science Park och Inkubator i Malmö. Samling i receptionen på Medeon kl. 10.

2022-06-16

Open Desk – Almis stöd för innovationer

Vi bjuder in till Teams kl 10 varje dag under Skåne Innovation Week, för en introduktion till våra stöd för innovativa idéer – rådgivning & finansiering. Därefter finns möjlighet att boka individuella möten med våra rådgivare, mellan 10.15-12 respektive dag. […]

2022-06-16

Northern Lights on Food – Design av morgondagens livsmedel (Scen: Södra Flygeln)

Northern Lights on Food (NLF) är ett nätverk som leds av forskare vid Lunds Universitet, i nära samarbete med andra akademiska partner, forskningsinstitut, industri och forskningsanläggningar. NLF syftar till att föra samman expertis inom livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik med experter på […]

2022-06-16

Upplev att söka stöd som utsatt för våld i nära relation

Under en förmiddag har du möjlighet att prova hur det är att söka stöd för våld i nära relation. Vilka aktörer behöver du prata med, vilka utmaningar har du och vilka hinder finns på vägen. Undersök dina möjligheter för att […]

2022-06-16

Hur kan data driva innovationen framåt? (Vårt event är både digitalt och fysiskt, se nedan för mer info)

Har du någon gång känt att du har något riktigt bra att berätta eller visa, men personerna som ska lyssna verkar inte förstå? Det har vi med. Tillförlitlig och strukturerad data är grunden för bra insikter, men för att verkligen […]

2022-06-16

Skånsk samverkan kring Öppna Data (Scen: Västra flygeln)

I undersökningar och intervjuer har vi sett ett stort intresse för hur öppen data kan gynna organisationers och företags utveckling. Välkommen till en introduktion om öppna data! Detta event är på grundläggande nivå och är öppet för alla som är […]

2022-06-16

Wake up with Skåne Innovation Week: The future of civic tech, data visualization, data science and scientific communication (Stora scenen/digitalt)

Daniel Lapidus has founded the organization Datastory that curates, visualizes and explains important data across fields like education, healthcare and global development. Together with museums, media, NGOs and researchers, Datastory multiplies the use of existing open data and builds long-lasting […]

2022-06-15

Innovativ Innovation: Glass Bead Game – den intellektuella dimensionen

Glass Bead Games är enkel och samtidigt djupgående övning i kollektivt meningsskapande och “Sense-Making”. Gruppen delas in i mindre grupper om 2, 3 eller 4 personer. Ett ord eller ämne väljs. Därefter turas deltagarna om att prata om detta en […]

2022-06-15

United

På två kvällar ska vi bilda nätverk över stadsdelen Näsby i Kristianstad, tillsammans ska vi skapa en kunskapsbank, hålla föreläsningar, plocka skräp tillsammans och givetvis ska vi äta tillsammans. Aktiviteterna ska sedan spridas via sociala medier för att nå ut […]

2022-06-15

Mat, eld och människor – kom och starta ett lokalt nätverk!

Välkommen till en gemytlig kväll med god lokal mat och nya vänner! Ekoforia är en naturnära matkreatör som huvudsakligen använder egenproducerade livsmedel. Vannadal är en lokal kärngård som sedan många år arbetar med kopplingar mellan land och stad, med livsmedel […]

2022-06-15

Gröna byggrevolutioner – grunder av trä och andra hållbara byggmaterial (Scen: Västra flygeln)

I detta föredrag på The Tivoli hör du om några av Sveriges mest innovativa aktörer inom GreenTech i byggsektorn. Entreprenörer och bolag som bestämt sig för att möjliggöra hållbart byggande redan idag. De använder alla på olika sätt ny teknik […]

2022-06-15

Existentiell Hållbarhet: Studiebesök Mossagården – ett case för existentiell hållbarhet

Detta moment har två målgrupper: Dels vänder vi oss till dig som arbetar strategiskt med samhällsutveckling, exempelvis inom kommun, region, statlig förvaltning, inom näringslivet, stödsystem, ideellt eller på något annat sätt, där du har verkliga möjligheter att påverka samhällsutveckling, gemenskaper […]

2022-06-15

Bildelning på landsbygden – en del i framtidens sätt att resa

Projektet ”Mobilitet på tvärs” kommer att berätta om fyra bilpoolspiloter i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, där framför allt Brösarp har överraskat och gett nya lärdomar kring bildelning. Bil Bengtsson kommer att presentera sin tjänst Rulla.se där du kan boka, […]

2022-06-15

Disruptive innovation + utdelning av Region Skånes miljöpriser (Scen: Västra flygeln)

Märtha Rehnberg brinner för klimatet, hon är utbildad nationalekonom, entreprenör och arbetar med politiska policyfrågor. Hennes största drivkraft är att skapa bättre, tydligare visioner för framtiden, hon menar att ”vi måste föreställa oss en bättre värld för att ta oss […]

2022-06-15

Skånsk innovation flyttar gränser för tillgänglig kommunikation- framgångar och visioner om funktionellt likvärdig telefoni för alla

Del 1 Hur skapar vi tillgänglig samhälle för alla? Vi bjuder på spännande föreläsningar som ger dig insyn på innovation och AI utveckling inom området hörsel och kommunikation, goda råd från tillgänglighets experter och praktiska exempel hur innovations finansiering kan […]

2022-06-15

Idélunch: de vanligaste idéproblemen – och hur man löser dem

I dagens idélunch går vi igenom de vanligaste sakerna som vi brottas med när det gäller idégenerering: när det inte finns några idéer, när det finns för många idéer och när idéerna inte blir till verklighet. Du får konkreta verktyg […]

2022-06-15

Lunch talk: Blockchain Technology for Educational Recognition – Opportunities and Challenges

Are you curious to know what is the role of blockchain technology in promoting validation of educational credentials and recognition of skills in the EU? During this lunch talk, the focus will be on presenting the research findings of the […]

2022-06-15

Ett klimatsmart cirkulärt livsmedelssystem i Skåne – vad innebär det och hur kan du vara delaktig? (Scen: Västra flygeln)

Introduktion Jens Sörvik, chef enheten för Miljö och Hälsa, Region Skåne Susanna Winblad, Region Skåne: Vad är ett cirkulärt livsmedelssystem och vad behövs för att vi ska nå dit? Helena Tsiparis, Region Skåne: Presentation av utlysningen Frågestund och dialog

2022-06-15

Innovativ Innovation: Dans för innovation – den fysiska dimensionen

Vi möts på dansgolvet och vägleds till medveten rörelse för att öppna upp för mer innovation, inspiration, nya idéer och större närvaro. Det finns ingen koreografi utan var och en rör sig fritt utifrån nuets potential. Livet som människa har […]

2022-06-15

Open Desk – Almis stöd för innovationer

Vi bjuder in till Teams kl 10 varje dag under Skåne Innovation Week, för en introduktion till våra stöd för innovativa idéer – rådgivning & finansiering. Därefter finns möjlighet att boka individuella möten med våra rådgivare, mellan 10.15-12 respektive dag. […]

2022-06-15

Innovationsledning: Förbättrat samarbete mellan startups/storföretag

Delta i en dialog om innovationsledning och hur stora företag kan vässa sina samarbeten med startups i Danmark, Sverige och vice versa. Vi tror att du är intresserad av hur din organisation kan utveckla sin interna innovationsledning eller hur din […]

2022-06-15

Framtidens hållbara livsmedelsnäring – Tre drivkrafter för innovation (Scen: Västra flygeln)

Livsmedelsakademin och Packbridge bjuder in till en inspirerande morgon om hur forskning, nya produkter och spännande samarbeten kan bidra till långsiktiga effekter för bland annat ökad självförsörjning och minskad klimatpåverkan. Var står vi idag och vilka spännande innovationer finns inom […]

2022-06-15

Best for the World Business – inspirationsträff om en business tribe för det nya paradigmet

Nu startar vi Best for the World Business i Lund Hösten 2022 startar vi business triben Best for the World Business i Lund. Med värdeskapande träffar och nätverksupplevelser tillsammans. Allt för att skapa ett sammanhang där gemensamma affärer, relation och […]

2022-06-15

Wake up with Skåne Innovation Week: Moving from sick care to health care

In these recent decades, we focused on the transformation from industrial to knowledge societies. If we want to build knowledge societies, the human capital is to become our focus, which in turn requires more holistic investments into better life conditions. […]

2022-06-14

Startup Live! Rock’n’Roll into the Future

Startup Live! is back, and we’re taking you into the future. With the sudden worldwide attention to wellbeing emergency and grasping with the new normal, brings us to the question of what the future holds for us? With each passing […]

2022-06-14

Panelsamtal: “Är det lönt att ta ansvar inom tech?”

Teknikutvecklingen har potential att föra med sig lösningar på ett antal globala samhällsutmaningar som klimat och miljö, hälsa och digital transformation. Samtidigt väcker den nya tekniken många frågor om hur människor och natur påverkas. I takt med ökat fokus på […]

2022-06-14

Strukturerad affärsutveckling

Den gamla affärsplanen, som beskrevs ingående av Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi från konsultbolaget McKinsey i boken “Affärsplanering – en handbok för nya tillväxtföretag” i slutet av 90-talet och som promotades under 15 år via affärsplanetävlingen Venture Cup, […]

2022-06-14

Ystadmodellen i TV-soffan – FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Hur du kan gå från ord till handling i hållbarhetsarbetet och samtidigt skapa tillväxt och hållbar lönsamhet! Ystadmodellen är en konkret vägledning som steg för steg beskriver hur man som företag, kommun eller organisation kan arbeta för att skapa förutsättningar […]

2022-06-14

Natur- och Hästunderstödd terapi vid psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar och går nedåt i åldrarna, även enligt WHO är det en av vår tids största utmaningar. Nya innovationer behövs som komplement. På Humlamaden vid Veberöd berättar vi om hur vi på anläggningen med hjälp av vacker […]

2022-06-14

Vattenförsörjning i den framtida staden

Gruppen för området Smarta hållbara städer i FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) arbetar för att främja innovation och bidra till att utveckla nya lösningar som leder till ökad produktivitet inom smarta hållbara städer för en bättre livskvalitet och hållbar […]

2022-06-14

Hur skalar vi Skåne?

Vad är det olika entreprenörer och företag, stora som små, och över olika branscher upplever som stora utmaningar och hinder för att få verksamheterna att växa? Vilka interna hinder och utmaningar måste överbryggas för att vi ska få fler arbetstillfällen, […]

2022-06-14

Idélunch: var hittar man bra idéer?

I dagens idélunch får du svar på frågan var du ska hitta bra idéer – och vad du specifikt ska titta efter. Var kommer idéer ifrån – och hur kommer det sig att andra alltid hittar bra idéer först? Så […]

2022-06-14

Framtidskompetenser: Hjärntrust för samtal kring lärande organisationer

I ett direktsänt rundabordssamtal tar samtalsledarna Sten Lindquist och Stellan Nordahl, tillsammans med en hjärntrust, sig an frågan “Vad krävs av oss?” när det kommer till framtidskompetenser. Hjärntrusten består av: Ulrika Hall, verksamhetschef Yrke och företag vid Folkuniversitetet Janeth Andersson, […]

2022-06-14

Open Desk – Almis stöd för innovationer

Vi bjuder in till Teams kl 10 varje dag under Skåne Innovation Week, för en introduktion till våra stöd för innovativa idéer – rådgivning & finansiering. Därefter finns möjlighet att boka individuella möten med våra rådgivare, mellan 10.15-12 respektive dag. […]

2022-06-14

Energigemenskaper: en nyckel till stadens omställning

RISE och FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) bjuder in till föredrag och samtal om energigemenskapers roll i energisystemet och hur de bidrar till nytta. Vi tar ett brett grepp genom att lyssna på olika aktörers syn på energigemenskaper och […]

2022-06-14

Vägen till smartare energianvändning

I Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer klimatsmart och mer robust. Hör hur energibolag och fastighetsägare samverkar i projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi för att hitta ett sätt att […]

2022-06-14

Konferens VIDA – vårdinnovativa dagarna 13-14 juni

Konferensen under VIDA – vårdinnovativa dagarna arrangeras 13-14 juni. Förmiddagarna under konferensen ger dig inspirerande föreläsningar, paneldebatter och tankar om framtiden blandas med tid för nätverkande och diskussioner. Varje eftermiddag innehåller två olika spår. På måndagen pratar vi bland annat […]

2022-06-14

Wake up with Skåne Innovation Week: Rethinking our relationship with products and material

Only through a circular economy can we create a new economy on a planet with finite resources. During his presentation, Tim will share his experience from Sitra and Finland’s work as a forerunner in transitioning to a circular economy: By […]

2022-06-13

Existentiell hållbarhet: Meningsskapande samtal kring lägerelden

Detta moment vänder sig till dig som arbetar strategiskt med samhällsutveckling, exempelvis inom kommun, region, statlig förvaltning, inom näringslivet, stödsystem, ideellt eller på något annat sätt, där du har verkliga möjligheter att påverka samhällsutveckling, gemenskaper och community-byggande. Vi vill inspirera […]

2022-06-13

Ett holistiskt perspektiv på hälsa

I vårt moderna samhälle är det lätt att ignorera kroppen, överarbeta sinnet och förneka själen, vilket leder till brist på energi, mentalt kaos och oförmåga att se den större bilden. Syftet med denna aktivitet är att lyfta fram mer balanserade […]

2022-06-13

Hur hämtar vi hem EU-miljoner till skånska innovationssatsningar?

EU har öronmärkt mycket stora belopp för innovationssatsningar i den programperiod som inleds nu. Hur tar vi på bästa sätt del av EU-finansieringen för att främja innovationer i Skåne? På detta seminarium berättar vi mer om möjligheterna inom Regionalfonden Skåne-Blekinge […]

2022-06-13

Urban Farming

Nu tar vi vara på stadens värdefulla restresurser. Det klassades tidigare som avfall och var till problem. Vi odlar i slutna cirkulära och hållbara odlingssystem. De restprodukter och värdefulla näringsämnen som blir sidoströmmar i grönsaks- och fiskodling nyttjar vi i […]

2022-06-13

Idélunch: förstå idégenereringsprocessen

I dagens idélunch får du en förståelse för idégenereringsprocessen och hur den ser ut när den görs helt rätt. Du får också praktiska hands-on tips på vad du behöver tänka på när det kommer till att leda och planera idéarbetet […]

2022-06-13

Fireside Chat Think Globally Act Locally, Sustainable Development within Food Startups

En lunchaktivitet där vi bjuder in en entreprenör, en skånsk politiker och en forskare som kommer diskutera livsmedelsinnovation med en lösningsorienterad global vision. Vad är Skånes mission att bidra till att lösa hunger? Målgrupp är Startups och studenter som är […]

2022-06-13

Urban Grön Lokal Ekonomisk Analys

Vi presenterar Malmös första urbana Gröna Lokalekonomiska Analys (LEA) på ett spännande seminarie på Föreningscenter på Nobelvägen 21 i Malmö. LEA är ett verktyg som utvecklats inom landsbygdsrörelsen för att synliggöra de resurser, behov och tillgångar som finns i ett […]

2022-06-13

Sydöstra skånes EU-konferens för kulturella och kreativa näringar

Sydöstra Skånes EU-konferens för kulturella och kreativa näringar är ett event som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne tillsammans med Kulturnavet. Konferensen riktar sig till dig som har verksamhet inom den kreativa och kulturella sektorn i Sydöstra Skåne. Talarna kommer bland […]

2022-06-13

Hur skapar vi framtidens hållbara mobilitet tillsammans?

Moderator för detta event är Britt Karlsson-Green från Region Skåne Talare: Håkan Samuelsson, chef för enheten transport och infrastruktur på Region Skåne: Så arbetar regionen med att planera för framtidens infrastruktur. Emelie Nyman, trafikutredare Skånetrafiken: Arbetet med Helsingborgsexpressen 2 Leif […]

2022-06-13

Open Desk – Almis stöd för innovationer

Vi bjuder in till Teams kl 10 varje dag under Skåne Innovation Week, för en introduktion till våra stöd för innovativa idéer – rådgivning & finansiering. Därefter finns möjlighet att boka individuella möten med våra rådgivare, mellan 10.15-12 respektive dag. […]

2022-06-13

Innovation skapar möjligheter för skånsk tillväxt – Vad säger forskningen och hur gör tillväxtföretag?

09.00 Daniel Kronmann, chef Innovation och entreprenörskap Region Skåne inleder och hälsar välkomna 9.10 Vad säger forskningen om hur vi bäst stöttar innovation och tillväxt ur ett regionalt perspektiv? Sara Johansson, biträdande professor i nationalekonomi på Jönköping University och Magnus […]

2022-06-13

Wake up with Skåne Innovation Week: A turn towards new metaphors in support of a circular transition

As story-telling animals, we continuously shape the world around us while carving the way towards possible futures ahead. In her presentation, Ida Britta Petrelius will explore how the myth and metaphors we use to describe the world are adjusting to […]

2022-06-13

Organising and Organisations: Inspiration on Fourth Loop Innovation and Learning

The Intentional Decisions (ID) model does three things; first, it makes choices available, second, it reinforces the choice, and third, it serves as an ethical framework. It is based on the same three dimensions in all cases – empathy over […]