Translated by Google Translate

« Alla nyheter

2019-05-28

Så var Skåne Innovation Day 2019!

I en av de mäktiga före detta verkstadslokalerna på Kockums gamla varvsområde i Malmö inleddes 2019 års Skåne Innovation Day med att biträdande utvecklingsdirektör Micael Nord och Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, ställde frågan vilka förutsättningar och kunskap behövs för att Skåne ska bli Europas mest innovativa region?”

En glädjande nyhet för i år är att Skåne Innovation Day är första evenemang att bli hållbarhetscertifierat i verktyget Hållbart evenemang, ett initiativ av Greentime.Att bli hållbarhetscertifierad innebär att evenemangets hållbarhetsarbete har blivit granskat av en extern revisor och uppfyller de krav som certifieringen ställer inom sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Moderatorer för dagen var duon Beata Wickbom och Staffan Taylor och fokus för dagen var cirkulär ekonomi, framtidens digitala hälsosystem och mobilitet.

Och framförallt; Hur bidrar vi till en trovärdig framtid för våra unga?

Årets första föreläsare var Lovisa Sterner, grundare av LunaLabs, gav publiken insikter i vad unga behöver för att kunna lita på framtiden och hur vi kan minska glappet mellan arbetsgivare och unga. Att dagens unga vill ta ansvar och vet att de kan påverka måste även spegla företagen i framtiden.

Men hur möter det skånska näringslivet framtidens krav?

Erik Malmberg från Malmberg Water berättade om bolagets lösningar inom vattenrening, biogas och geoenergi och hur de gör för att locka unga talanger till företaget.

”Om man är stor måste man vara snäll, och vi har ambitiösa mål mot hållbarhet”, konstaterade Katarina Lundh från Johnson & Johnson som varit koldioxidneutrala sedan april 2017.

Jakob Lindbladh från Lantmännen berättade om Lantmännens växthus- en plattform som fångar upp startups och entreprenörer med innovativa idéer inom hållbart lantbruk och hjälper dem att skala upp och omvandla sina idéer till verklighet.

Gert Wingårdh pratade framtidens hållbara planering och byggande med Malmös utveckling som exempel. Från industristad till kunskapsstad mot en helt ny era i byggandet av projektet Embassy og sharing i Hyllie. Framtidens fysiska planering och byggande handlar om människors välbefinnande och relationer med fokus på grönstruktur, ljus och mångfald.

Vi fick även långväga besök av kommundirektören från Sotenäs kommun, Maria Wikingsson. Trots begränsade resurser har Sotenäs kommun i samverkan med näringsliv och akademi, lyckats skapa en industriell symbios där allt avfall från fiskfabrikerna tas tillvara på; laxblodet blir järntabletter och kiselalger blir till solkräm- “ett system där den enes avfall blir den andres råvara”, avslutade Maria.

Strax före lunch fortsatte vi på temat fysisk planering och byggande. I ett panelsamtal mellan Gert Wingårdh (Wingårdhs), Niklas Madsen (Superlab), Hanne Birk (Varvstaden AB) och Soraya Axelsson (H22 Helsingborg Stad) diskuterades förutsättningarna för hållbart byggande.

Halldora von Koenigsegg, COO på Koenigsegg, om hur de utvecklar all ny teknik inne på anläggningen utanför Ängelholm, och som sedan förvandlas till fantastiska bilar som säljs över hela världen. Det senaste inom företaget är en modell med förbränningsmotor som drivs av 100 % alkohol.

Under eftermiddagen var framtidens transporter på tapeten. Elin Anna Topp, Universitetslektor programvaruteknik på Lunds universitet, om hur AI kan användas i det framtida transportsystemet men även vilka etiska, sociala och säkerhetsfrågor som väcks när vi pratar om självkörande bilar och transporter.

Frida Lindén Tiberini, EU-samordnare i Sjöbo och Tomelilla, berättade om deras förstudie kring framtidens kollektivtrafik på landsbygden och utmaningarna och konsekvenserna med begränsat utbud och få resurser. Detta diskuterades vidare i ett panelsamtal med Frida, Mårten Rignell Från Skånetrafiken och Lena Rickardsson från Trivector. Lena Rickardsson hade med sig erfarenheter från Lyon där kollektivtrafiken kompletteras med bland annat lånecyklar och plattformar för bilpooler. Vad kan vi lära oss av Lyons lösningar och hur lång är vägen dit?

Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, guidade oss igenom digital framtida vård och hälsa. Med hjälp av digitaliseringen kan patienten inkluderas i sin egen vård och patientens kunskap om sitt tillstånd ska ses som en resurs om digitaliseringen av vården ska fungera, konstaterade Joakim.

I panelsamtalet mellan Ebba Fåhraeus (SMILE), Charlotta Tönsgård (Engaging Care), Annette Linander (vice ordförande, regionstyrelsen Region Skåne), Simon Olson (Tieto) diskuterades detta vidare. Att lyfta entreprenörer och innovationer som kan bidra med system och lösningar där patienten kan inkluderas i sin vård samt att det krävs förändringar i lagen för delning av hälsodata var några av tankarna för att skynda på och effektivisera digitaliseringen av vården.

Mattias Goldman, VD på Fores, avslutade Skåne Innovation Day 2019 med att ge oss hopp inför framtiden. Klimatförändringarna må vara allvarliga men samtidigt pågår ett globalt game on, hela världens länder tävlar om klimatmål och denna kamp måste upprätthållas. Vi som människor måste ställa krav och hitta andra fördelar med en klimatsmart livsstil; att ta cykeln istället för bilen sparar pengar, vi får bättre hälsa och dessutom mer tid.

Dagen sammanfattades i Brevet till framtiden, skrivet av Jonas Klevhag, som publiken sedan skickade 100 år framåt i tiden med förhoppningen att det vi gör idag faktiskt lönar sig och gör att våra unga vågar lita på framtiden.

Läs publikens brev till framtiden