Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har passerat.
 • 31 maj, 2018 11:0012:00
 • Ideon Science Park (mötesrum Action), Scheelevägen 15, Lund
 • Ideon Open, SIS, Innovationsledarna
 • Seminarium
 • Övrigt
 • Lär dig mer om den kommande globala innovationsstandarden ISO 50500

  Snart kommer en global innovationsstandard. Kom och lyssna och ställ frågor till oss som jobbar med att ta fram den nya standarden. Få snabbt en insikt i hur du kan använda denna standard till nytta för dig och din organisation.

  Världens första internationella ramverk för innovationsledning håller på att utvecklas. I samband med dagens seminarium får du information om arbetet på SIS- (Swedish Standards Institute), CEN- och ISO-nivå, om den nya standarden samt om möjligheterna att delta. Det senaste ramverket utvecklas av ISO där ca 50 länder (inklusive Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Argentina, Kina och Japan) samt ett antal internationella organisationer (t.ex. OECD, WTO, WIPO och Världsbanken) deltar. Kom och lyssna och ställ frågor till oss som jobbar med att ta fram den nya standarden. Få snabbt en insikt i hur du kan använda denna standard till nytta för dig och din organisation.

  Runt årsskiftet 2018/2019 kommer en global standard för innovation, ISO 50500, att antas. Syftet är att ge vägledning till alla typer av företag och organisationer som vill öka sin innovationsförmåga och bedriva ett systematiskt innovationsarbete. Detta tillfälle riktar sig till dig som vill veta mer om vad standarden innehåller, hur du och din organisation kan använda den till er fördel, samt hur du kan engagera dig och påverka den blivande standarden.

  Arbetet sker i olika arbetsgrupper som fokuserar på (1) Principer, termer och definitioner, (2) Innovationsledningssystem, (3) Utvärdering av innovationsledning, (4) Innovationssamarbete, (5) Intellectual Property, (6) Strategisk omvärldsbevakning, samt (7) Idéhantering. ISO 50501 “Innovation Management System – Guidance” planeras bli klar vintern 2018/19. Det vägledande ramverket kan användas som en checklista och gradvis etableras i den egna verksamheten.

  Ledningssystemet för innovation har samma format som andra ledningssystem, t.ex. ISO 9001, för att underlätta integrering. I arbetet deltar experter och praktiker från Sverige, via SIS (Swedish Standards Institute), från ca 15 företag och organisationer t.ex. IKEA, Ericsson, Karolinska, KPMG, Oskarshamns kommun, Vinnova, RISE och Tillväxtverket. Vi hoppas på att bli många fler! Vi som deltar i arbetet från Sverige berättar mer och svarar på dina frågor. Vill du vara med och ta del av arbetsutkast redan nu, nätverka med andra innovationsledningsexperter och bidra med dina egna kunskaper? Genom att delta får du en unik inblick i hur ramverket ser ut och kan påverka den slutgiltiga utformningen. Du är välkommen till mötet med representanter för SIS/TK 532 Innovation Management. Det är ett utmärkt tillfälle att komma in i arbetet!

  Målgrupp
  Innovationsledningsexperter och potentiella deltagare i SIS/TK 532 Innovation Management samt övriga som är intresserade av att lära sig om den nya ISO standarden för innovationsledning (bl a chefer, verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvariga, strateger, processägare, projektledare, införandeansvariga m.fl.).

  Programpunkter
  11:00 Välkomsthälsning och inledning av Jolanta Wallström, projektledare SIS
  • Om SIS, Swedish Standards Institute
  • SIS huvuduppgifter och principer i standardiseringsarbete
  • Standardiseringsvärlden: nationellt (SIS), Europa-nivå (CEN) och globalt (ISO)
  • Varför ska vi standardisera?
  11:20 Johan Grundström Eriksson, Sony Mobile Communications AB, en av experterna i SIS/TK 532 presenterar:
  • SIS/TK 532 Innovation Management
  • CEN och ISO arbete med innovationsledning
  • Lär dig mer om den kommande globala innovationsstandarden ISO 50500
  • Hur kan du ansluta till vårt arbete via SIS?
  • Vad händer när vi är klara med våra leverabler?
  • Vad som händer när 50 länder besöker Stockholm på plenarmötet i maj 2019
  11:50 Frågestund​
  12:00 Tack för idag!

  Om tekniska kommittén SIS/TK 532 Innovation Management
  https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk532/

  Utvalda standarder i blädderex på plats!
  I samband med seminariet erbjuds deltagare att se aktuella standarder som trycksak. Vi svarar även på era frågor och erbjuder möjlighet till handledning och hjälp med kontakter till sakkunniga.

  Adress och lokal
  Ideon Science Park (mötesrum Action), Scheelevägen 15, Lund

  Maximalt antal deltagare: 21 st

  Information

  Datum
  31 maj, 2018
  Tid
  11:00–12:00
  Adress
  Ideon Science Park (mötesrum Action), Scheelevägen 15, Lund
  Webbplats
  https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk532/
  Arrangör
  Ideon Open, SIS, Innovationsledarna
  Kontaktperson
  Jolanta Wallström
  E-post
  jolanta.wallstrom@sis.se
  Telefon
  0707587614

  Anmälan

  Anmäl dig till denna aktivitet