Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har passerat.
 • 27 maj, 2019 08:3010:00
 • Ideon Science Park, Scheelevägen 15, Lund
 • Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne, Ideon Innovation
 • Workshop
 • Entreprenörskap
 • Hållbar tillväxt
 • Jämställdhet
 • Start up
 • Jämställda bolag, framtidens bolag

  Frukostseminarium och workshop med Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne och Ideon Innovation. I en interaktiv workshop får deltagarna kunskap om vad jämställdhet och diskrimineringsgrunderna har för betydelse för verksamhetens affärsmässighet och attraktionskraft. Steg för steg delar vi med oss av konkreta och praktiska tips, och visar hur ni kan arbeta för att säkerställa att ni tar in jämställdhet och inkluderingsperspektivet i tid i bolaget/organisationen för att vara relevanta.

  Kvinnors företagande har ökat de senaste åren men ändå är det långt kvar till jämställd representation. 33-listan, som varje år utser de mest innovativa företagen i Sverige, visar att i startupvärlden är andelen kvinnor endast 7 %. Tar vi med andra aspekter i beräkningen, som exempelvis utländsk bakgrund och ålder, ser statistiken ännu dystrare ut.

  En av målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne är att förutsättningarna för att starta och driva företag ska stärkas. Särskilt kvinnor, personer med utländsk härkomst och personer med låg utbildning ska uppmuntras att starta eget företag.

  Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne arbetar i samverkan med andra aktörer för att öka engagemanget, kunskapen och handlingskraften för jämställdhet. The Yes Way är ett projekt initierat av Ideon Innovation, där innovationsfrämjare, innovatörer/entreprenörer och andra samhällsaktörer gemensamt banar väg för ett jämställt och inkluderande innovationssystem (finansierat av Vinnova).

  Jämställdhet innebär att alla, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Även i tillväxtarbetet är jämställdhet viktigt från ett rättviseperspektiv, där strukturell diskriminering påverkar våra förutsättningar för att starta och driva eget. Samtidigt ger forskningen stöd till att tillväxten ökar i samhället och i enskilda företag om alla människors affärsidéer, initiativförmåga och företagsamhet kommer till användning. Jämställda bolag och organisationer presterar bättre, mår bättre och är mer innovativa.

  Aktiviteten Jämställda bolag, framtidens bolag! hålls med syftet att bidra till ett jämställt och inkluderande innovationssystem. Målet med aktiviteten är att fler bolag, startups och organisationer får stöd och kunskap i sitt jämställdhetsarbete.

  Jämställda bolag, framtidens bolag är ett frukostseminarium med Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne och Ideon Innovation. I en interaktiv workshop får deltagarna kunskap om vad jämställdhet och diskrimineringsgrunderna har för betydelse för verksamhetens affärsmässighet och attraktionskraft. Steg för steg delar vi med oss av konkreta och praktiska tips, och visar hur ni kan arbeta för att säkerställa att ni tar in jämställdhet och inkluderingsperspektivet i tid i bolaget/organisationen för att vara relevanta.

  Information

  Datum
  27 maj, 2019
  Tid
  08:30–10:00
  Adress
  Ideon Science Park, Scheelevägen 15, Lund
  Webbplats
  http://www.winnetskane.se
  Arrangör
  Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne, Ideon Innovation
  Kontaktperson
  Karin Blomstrand
  E-post
  karin.blomstrand@winnetskane.se
  Telefon
  0707158184

  Anmälan

  Anmäl dig till denna aktivitet