Laddar aktiviteter

« Alla aktiviteter

 • Den här aktiviteten har passerat.
 • 31 maj, 2018 18:3020:30
 • ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö
 • ABF Malmö, Allefonti HB
 • Föredrag
 • Hållbar tillväxt
 • Start up
 • Övrigt
 • Från ”fake news” och källkritik till ”Information disorder”. Vad bör göras?

  Ett seminarium där vi på nystartade Allefonti, i samarbete med ABF, ger en bred bild av dagens utmaningar kring ”fake news” och digital påverkan, och olika motåtgärder som börjar utkristalliseras. Relevant inte minst inför en valrörelse.

  Vi står inför en stor utmaning med den eskalerande förekomsten av ”falska nyheter” desinformation, pseudovetenskap, näthat och liknande, inte minst i digital form. Det talas om en ”Information disorder” som diskuteras intensivt både i Sverige och internationellt. Många termer rör sig i debatten – filterbubblor, ekokammare, algoritmer, astroturfing, fejkkonton på nätet, botarméer, trollfabriker, digitala påverkansoperationer osv. Prognoserna pekar på hur fort den tekniska utvecklingen går, och att en rad nya problem redan kan anas.

  Ett av de viktigaste motverktygen kommer att vara satsningar på kunskapsspridning, detta slås fast av expertis, och av aktörer som Europarådet och EU-kommissionen. I Sverige har regeringen och Skolverket börjat anpassa läroplaner och liknande, främst med källkritik och digital kompetens i fokus. Men det kommer att behövas en omfattande kunskapsspridning och kompetenshöjning överallt i samhället kring dessa frågor, såväl bland strategiskt viktiga yrkesgrupper som lärare, bibliotekarier och journalister, som bland den bredare befolkningen. Det kommer också att behövas olika angreppssätt för att medvetandegöra kring dessa för många människor ofta ganska nya och obekanta problemområden. Vi behöver alltså social innovation för kunskapsspridning kring avgörande risker kring medier och digital kommunikation, och för en mobilisering för ett funktionellt offentligt rum för samhällsdebatt och liknande. Sådana mobiliseringar kan nu anas på andra håll, med exempelvis folkrörelser för insamlande och kartläggning av digital propaganda, eller det s.k. sanningslöftet, Pro-Truth Pledge.

  Vi på Allefonti har lagt stor kraft på att följa och förmedla denna debatt, inte minst vad gäller det internationella forskningsläget. Vi kan leverera föreläsningar, workshops, texter och liknande, för alla nivåer från skolelever till specialiserad vuxenpublik. I samband med detta arbete har vi byggt upp ett nätverk med fokus på de yrkeskårer som nämnts, bl.a. i form av den öppna Facebook-gruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” med ett par tusen medlemmar. Men denna diskussion måste nå ut till en bredare allmänhet, för att inspirera till samverkan mellan olika organisationer, myndigheter, föreningsliv osv. Detta kan bland annat göras i form av öppna föredrag, som i sig själva stödjer nätverksbyggande och en bredare debatt om hur detta arbete kan göras lokalt och regionalt. Vårt mål är att med öppna föredrag nå fler i de avgörande målgrupperna men även en intresserad allmänhet som vill fördjupa sig i våra problemområden och själva sprida vidare dessa avgörande perspektiv.

  Information

  Datum
  31 maj, 2018
  Tid
  18:30–20:30
  Adress
  ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö
  Webbplats
  http://www.allefonti.se
  Arrangör
  ABF Malmö, Allefonti HB
  Kontaktperson
  Mathias Cederholm
  E-post
  red@allefonti.se
  Telefon
  0707 273660

  Anmälan

  Anmäl dig till denna aktivitet