Translated by Google Translate
Laddar aktiviteter
  • Den här aktiviteten har passerat.

FIRS Open Up – Var med och bidra till det gemensamma forsknings- och innovationsarbetet i Skåne (Stora scenen)

För första gången hålls FIRS Open Up; ett möte där representanter från Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) och FIRS sex tematiska grupper finns på plats för att möta och mingla med nyfikna skånska aktörer.

Varmt välkommen du som jobbar i näringslivet, i ett kluster, för en inkubator, ett lärosäte, en kommun eller är verksam som entreprenör och är nyfiken på något av Skånes sex specialiseringsområden inom innovation, utveckling och forskning.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är ett forum för samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella som internationella insatser kan samordnas.

Rådet består av ledamöter från den politiska ledningen i kommuner och region, rektorerna vid lärosätena, samt näringslivet via handelskammaren och klusterorganisationernas styrelseordföranden. Grupperna har i uppdrag att främja implementeringen av ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt” genom en agenda för respektive område.

Eftermiddagen kommer bjuda på exempel på när, var och hur FIRS verkar för viktiga frågor inom forskning och innovation i Skåne. Som deltagare får du också möjlighet att prata med andra just inom det specialiseringsområde som intresserar dig. Stor del av eftermiddagen vigs till dialog utvecklingsaktörer emellan kring hur skånska organisationer kan fördjupa och bidra i arbete med t.ex. inom klinisk forskning, förstå möjligheterna med testbäddar, diskutera matsvinnsfrågan eller kanske kompetensbristen inom tech-området.

Skånes sex specialiseringsområden är: Avancerade material och tillverkningsindustri, ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village, Livsmedel, Life science och hälsa, Smarta hållbara städer och Tech.

Välkommen!

Datum
15 juni, 2022
Tid
15:00–17:00
Plats
The Tivoli, Helsingborg
Adress
Köpenhamnskajen 1 (Stora scenen), 252 21, Helsingborg
Anmäl dig till denna aktivitet
Tema
  • Avancerade material och tillverkningsindustri
  • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village
  • Life science och hälsa
  • Livsmedel
  • Smarta hållbara städer
  • Tech
Format
  • Nätverka
  • Samtala
Språk
Svenska
Arrangör
Forskning och Innovationsrådet i Skåne
Kontaktperson
Ida Åstrand
E-post
ida.astrand@skane.se
Webbplats
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/innovationsstrategi-2020/