Vad är Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week ägde rum för sjätte gången i maj 2019 och det är Region Skåne som står bakom arrangemanget. Det som gör Skåne Innovation Week unikt är alla de aktiviteter som arrangeras av olika aktörer runt om i Skåne. Det kan vara företagsinkubatorer, kommuner, kluster, företag, föreningar eller entreprenörer som står bakom det som händer under veckan.

Gemensamt är att de alla arbetar för ett mer innovativt Skåne, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till hållbar tillväxt.

Region Skånes mål med Skåne Innovation Week är dels att visa upp allt det fantastiska som händer i Skåne som kopplar till hållbar tillväxt och som gör Skåne till en mer innovativ plats att bo, leva och verka på. Målet i Skånes internationella innovationsstrategi är att vara en av Europas mest innovativa regioner 2020 och Skåne Innovation Week är en viktig del för att nå denna ambition.

Vi arbetar dessutom för den regionala utvecklingsstrategin och även här är Skåne Innovation Week och alla de aktörer deltar viktiga pusselbitar för att nå ambitionerna i strategin och siktet mot att vara en av världens mest innovativa regioner 2030. Skåne Innovation Week arrangeras av avdelningen för regional utveckling vid Region Skåne, och ansvarig projektledare är Karl Philip Barakate vid enheten för innovation och entreprenörskap.

Hitta aktivitet

Skåne Innovation Week 2019 är slut, men återkommer nästa år. Vill du vara med och bidra till innehållet under Skåne Innovation Week 2020 genom att publicera och marknadsföra en eller flera aktiviteter? Håll utkik på sajten under våren 2020. Du kan även läsa vår FAQ.

Se hela programmet från 2019


Kontakta oss

Om du har frågor kan du kontakta oss som arbetar med Skåne Innovation Week eller kolla in vår lista med vanliga frågor.

Kontakta oss

Skåne Innovation Week 2016 logga med Region Skåne