Translated by Google Translate

Om veckan

Ta del av skånsk innovationskraft och framtidstro på en scen nära er!

Vad är Skåne Innovation Week?

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt”. Syftet med veckan är att stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga. Avdelningen för Regional Utveckling på Region Skåne, är sedan starten 2014 huvudarrangör för veckan. Det som dock gör Skåne Innovation Week unikt, är att Region Skåne har inget eget program, utan välkomnar istället innovationsstarka arrangörer runt om i hela Skåne att stå för innehållet. Det kan vara företagsinkubatorer, kommuner, kluster, företag, föreningar eller entreprenörer som står bakom det som händer.

Gemensamt är alla arbetar för ett mer innovativt Skåne, och visar upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat och innovationer som på olika sätt bidrar till hållbar tillväxt.

Detta händer under veckan

Region Skåne ligger på topp-10-listan av 240 indexerade regioner i 22 europeiska länder när det kommer till innovation, och presterar starkt inom många områden. Vi är en intressant samarbetspartner för andra regioner i Sverige och Europa.

Hela Skåne är skådeplatsen

Precis som tidigare år arrangerar innovationsaktörer från offentlig sektor, näringslivet och akademin aktiviteter och event runt om i Skåne. I år kommer Skåne Innovation Week även att ta plats på The Tivoli i centrala Helsingborg 13 till 17 juni – mitt under den internationella stadsmässan H22, som pågår från 30 maj till 2 juli.

Tio teman och fem format

Aktiviteterna under Skåne Innovation Week 2022 taggas under tio teman och fem olika format. Allt för att de ska bli enkelt för både medarrangörer och besökare att navigera i programmet baserat på sina intresseområden.

 

Tio teman

Veckans tio teman har sitt ursprung i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Innovationsstrategin beskriver ett antal gemensamma vägval för att stärka innovationskraften i Skåne och ett antal prioriterade områden för att bemöta Skånes produktivitets- och hållbarhetsutmaningar. De delas in i två typer av insatsområden: specialiseringsområden respektive breda näringslivsfrämjande insatser.

En aktivitet kan vara allt från att dela en spaning, belysandet av en viktig fråga för att nå samhällsförändring eller visa upp konkreta exempel på innovativa lösningar.

Skånes Innovationsstrategi för hållbar tillväxt antogs av Regionfullmäktige och Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) 2019.

 

Skånes sex specialiseringsområden

  • Smarta hållbara städer
  • Tech
  • Life Science & Hälsa
  • Avancerade material och tillverkningsindustri
  • Ess, Max IV & science village
  • Livsmedel

Breda näringslivsfrämjande insatser

  • Grön omställning
  • Finansiering och tillväxtstöd
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Digitalisering

 

Fem format

Veckan delas in i fem olika format för att besökare lätt ska kunna navigera i utbudet av aktiviteter. Upplägget, innehållet, tidsåtgång och val av plats är upp till varje arrangör att skapa.

 

 

LYSSNA

Ex. föreläsningar, seminarium

SAMTALA

Ex. paneldebatter, rundabordsamtal

SAMSKAPA

Ex. workshops – besökarna är delaktiga

NÄTVERKA

Ex. mingelevent, matchmaking, nätverksträff

UPPLEVA

Ex. show cases, pitchtävling, studiebesök