Translated by Google Translate

Skapa veckan med oss

Är ni en verksamhet som jobbar med innovation, utveckling och forskning i Skåne har ni en viktig roll under veckan. Det är tack vare er som Skåne Innovation Week får sitt unika innehåll. Ta chansen att arrangera en aktivitet under Skåne Innovation Week!

Registrera en aktivitet

Aktiviteter med olika teman

Veckans tio teman har sitt ursprung i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Innovationsstrategin beskriver ett antal gemensamma vägval för att stärka innovationskraften i Skåne och ett antal prioriterade områden för att bemöta Skånes produktivitets- och hållbarhetsutmaningar. De delas in i två typer av insatsområden: specialiseringsområden respektive breda näringslivsfrämjande insatser.

Som arrangör taggar du ditt event med ett eller flera teman och väljer ett format som passar er aktivitet.

En aktivitet kan vara allt från att dela en spaning, belysandet av en viktig fråga för att nå samhällsförändring eller visa upp konkreta exempel på innovativa lösningar. Se veckans teman längre ned på sidan.

Snart är er aktivitet en del av Skåne Innovation Week 2022

Följ stegen nedan för att bli en del av programmet som publiceras senare i vår.

1. Skapa användarkonto

För att registrera en aktivitet behöver ni skapa ett användarkonto. Som användare registrerar och redigerar ni själva era aktiviteter.

Skapa användarkonto 

2. Registrera en aktivitet

När ni har ett användarkonto kan ni som inloggade lägga till en aktivitet. Klicka på “Lägg till ny” när du loggat in.

Logga in

3. Er aktivitet publiceras

När er aktivitet har godkänts och publicerats i programmet får ni ett bekräftelsemejl.

4. Ladda ner marknadsföringspaketet

Här hittar ni bland annat loggor, videos och mallar som kan användas för att marknadsföra er aktivitet som en del av Skåne Innovation Week 2022. Glöm inte att dela och sprid ordet i era kanaler!

Ladda ner

Sök samverkanscheck för er aktivitet

För er som vill arrangera något tillsammans med en annan aktör finns det möjlighet att ansöka om finansiering i form av samverkanscheckar. Ansökningsperioden är öppen mellan 11 april – 18 maj.

Samverkanscheckar

Skånes specialiceringsområden

AVANCERADE MATERIAL OCH TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week för att ytterligare förbättra förutsättningarna för skånsk industri att vara en konkurrenskraftig och hållbar motor i den regionala ekonomin.

ESS, MAX IV OCH INNOVATIONSSYSTEMET SCIENCE VILLAGE

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week som verkar för att tillvarata den globala tillväxtpotentialen med infrastrukturerna ESS, MAX IV och Science Village och den forskning som bedrivs på lärosäten och på företag i Skåne, Sverige och internationellt.

LIFE SCIENCE OCH HÄLSA

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation och verkar någonstans i hälsokedjan, allt från hälsofrämjande insatser via prevention till diagnostik och behandling.

LIVSMEDEL

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och är verksam någonstans i Skånes livsmedelssystem. Allt från primärproduktion, förädling och förpackning, till handels- och konsumentled samt ett välutvecklat innovationssystem.

SMARTA HÅLLBARA STÄDER

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och verkar för ökad kunskap, nya produkter och tjänster och system som ska lösa utmaningar på hållbarhetsområdet i en allt mer urbaniserad värld med människan i centrum.

TECH

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och verkar inom området för att främja utvecklingen av digitala hård- och mjukvarulösningar. I Skåne finns såväl ledande globala bolag som uppmärksammade startups.

Breda näringslivsfrämjande insatser

DIGITALISERING

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och arbetar med den förändringen som ökad digitalisering medför. Allt från hela värdekedjor, produktion, försäljning och distribution.

GRÖN OMSTÄLLNING

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och verkar för utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter, för att gå från icke hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva.

FINANSIERING OCH TILLVÄXTSTÖD

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och verkar för att stärka affärsutveckling och innovationsförmåga i hela Skåne genom insatser inom innovationsledning, finansiering och kommersialisering.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Passar er som vill anordna en aktivitet under Skåne Innovation Week och verkar för att lösa utmaningen att klara framtidens kompetensbehov. Att skapa en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens.

Fem format gör det enkelt både för medarrangörer och besökare

Aktiviteterna under veckan delas in i fem olika format för att nyfikna lätt ska kunna navigera i utbudet av aktiviteter. Upplägget, innehållet, tidsåtgång och val av plats är upp till varje arrangör att skapa.

Som arrangör kan du tagga fler än ett format om det passar upplägget av er aktivitet.

 

 

LYSSNA

Ex. föreläsningar, seminarium

SAMTALA

Ex. paneldebatter, rundabordsamtal

SAMSKAPA

Ex. workshops – besökarna är delaktiga

NÄTVERKA

Ex. mingelevent, matchmaking, nätverksträff

UPPLEVA

Ex. show cases, pitchtävling, studiebesök

 

Registrera en aktivitet