Translated by Google Translate

« Alla nyheter

2017-06-01

Kulturen som drivkraft för hållbar samhällsutveckling

På andra dagen under Skåne innovation week hade ARNA i Fågelriket, under ledning av alltid lika entusiastiska Kerstin Jacobsson arrangerat en heldag i Hammarlunda om kulturen som drivkraft för hållbar samhällsutveckling.

Ett 15-tal deltagare fick många bra och inspirerande föredrag om kulturperspektivet  som den fjärde pelaren för hållbar utveckling, om konsten att som kulturarbetare bli egen företagare och om Kulturhotellet i Helsingborg som utvecklats till en kulturell plattform och kulturagentur i nordvästra Skåne.

Eftermiddagen ägnades åt en workshop under ledning av Christian Tellin, Mirror Music om kulturdimensionen som innovationsverktyg.

Dagen avslutades med ett studiebesök på Hammarlunda mölla som varsamt renoverats för att under sommaren åter kunna tas i bruk.