Translated by Google Translate

« Alla nyheter

Artificiell intelligens i Lund 2017

2017-06-02

Kommer robotarna ta över världen? Experterna svarar och förklarar.

Robotens betydelse för människan och vår teknologiska utveckling är viktig. Den har visat sig så pass viktig att Men många befarar att den roboten i framtiden kommer fasa ut mänsklig arbetskraft, ja till och med ta över världen i framtiden. Är detta ett troligt framtidsscenario eller bara en överdriven utopi? Experter på området höll under Skåne Innovation Week givande föreläsningar på Ideon i Lund om sin syn på robotars och artificiell intelligens inverkan på framtiden.

Maj Stenmark, PhD vid institutionen för datorvetenskap vid LTH menar att oron kring att robotar ska ta över människans arbete är osannolik. Robotar är bra på monotona och repetitiva uppgifter men när det kommer till kombinerade rörelsemönster med känsla, kreativitet och slutledningsförmåga så finns det ingen robot som kommer kunna mäta sig med en människa.

Som kontrast till Maj Stenmark lugnande ord hävdar Per Sikö, ansvarig forskningsutvecklare på Jayway, det motsatta. Vi lever redan mitt i en värld av artificiell intelligens och har svårt att klara oss en enda dag utan den. Självkörande bilar finns till exempel redan på ute på vägarna och Sikö tror att de barn som föds nu aldrig kommer ta körkort eller köra en bil.

De kommer i stället fasas och fascineras över att deras föräldrar ens utsatt sig själva för den fara som det innebär att framföra ett fordon. Emellertid ställer sig även Per Sikö tveksam till att robotar kommer ta över världen och håller med om att robotars inflytande kommer att begränsas till monotona och repetitiva arbetsuppgifter som lättare kan automatiseras än andra.

Mattias Fras, management partner på Nordea Liv & Pension, lägger till en dimension till debatten när han förklarar att robotutvecklingen till och med kan bidra till att nya jobb skapas. För även om robotar med all säkerhet kommer ta över delar av arbetsprocesser så kommer samtidigt nya jobb, som ännu inte existerar, att skapas för människan. Han tror även att många företag som flyttat utomlands för att minska arbetskraftskostnader, kommer flytta hem igen när ännu mer kostnadseffektiva robotar blir allt vanligare inom produktionen.

Det således som att oron över att robotar kommer att ta över världen är överdriven. Dock är alla experterna överens om att kombinationen mellan människa och robot är oslagbar.