Translated by Google Translate

« Alla nyheter

Trelleborg, Algatan

2016-05-26

Innovation i lokalt integrationsarbete

Trelleborgs kommun och Region Skåne bjuder in till ett seminarium där man lära sig mer om hur olika kommuner har arbetat med innovation í sitt lokala integrationsarbete.

En lärdom från hösten 2015, när flyktingmottagandet ökade drastiskt i Skåne, är att det krävs innovation i det offentliga arbetet med integration och etablering. I Trelleborg har man valt ett arbetsmarknadsperspektiv istället för ett socialt perspektiv i arbetet med ensamkommande barn och unga.

Alla ensamkommande har etablerings- och arbetsmarknadsplaner istället för vårdplaner och fokus ligger på att främja ett ansvarstagande och tidig etablering istället för att vårda och ta hand om de unga.

Ett inkluderande och innovativt förhållningssätt – att se och förhålla sig till nyanländas kompetens som en resurs i främjandet av hållbar tillväxt – är viktigt för att skapa ett socialt hållbart Skåne.

På seminariet får du lära dig mer om hur olika kommuner har arbetat med innovation í sitt lokala integrationsarbete.

Läs mer och anmäl dig här

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/innovation-och-integration/