Translated by Google Translate

« Alla nyheter

2017-05-30

Hur främja innovation kring ESS och MAX IV kring Öresund?

Målet med Skåne Innovation Week-seminariet “Hur utvecklar vi förutsättningar för gränsregionala innovationer med utgångspunkt i ESS och MAX IV?” var att diskutera vad som kan göras på tvärs över Öresund för att främja innovation kopplat till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society” är ett treårigt projekt som nu kommit halvvägs. Projektet är det största inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak och omfattar 27 partners varav åtta universitet. Målet är att lära forskare att använda tekniken vid ESS och MAX IV, men även arbeta med frågor kring gränshinder och attraktivitet i regionen.

– Nu tar vi chansen när det är Skåne Innovation Week och tar tankarna kring ESS och Max IV ut i ett vidare perspektiv, sade Eskil Mårtensson, projektledare från Region Skåne.

En av paneldeltagarna var Lise Arleth, professor vid Niels Bohr Institutet, Københavns universitet:

– Jag är väldigt begeistrad som forskare att vi får dessa anläggningar bara en timme från Københavns universitet, sade hon men pekade även ut utmaningar som nationsgränser kan innebära:

– Ett problem är att offentligt innovationsstöd i princip alltid gör stopp vid nationsgränser, vilket passar Öresundsregionen dåligt.

Möjligheter för gränsöverskridande samarbeten

IMG_5562

Diskussionen rörde sig kring de möjligheter som de nya forskningsanläggningarna innebär för samarbeten mellan universiteten på båda sidor om sundet.

Med två forskningsanläggningar i världsklass i regionen skapas förutsättningar för nya innovationsmöjligheter. ESS och MAX IV är av stor betydelse för både Sverige och Danmark, och det finns stora vinster av att arbeta tillsammans.

– Det är viktigt att nyttan med forskningsanläggningarna sprider sig utanför universiteten, till samhället och företagen. Det är i samhällsnyttan som innovationer kommer i fokus i samband med ESS och MAX IV, sade Lise Arleth.

IMG_5566Panelen bestod av:

  • Lise Arleth, Professor/Head of studies, Niels Bohr Institutet, Københavns universitet
  • Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør på DTU Fysik – Danmarks Tekniske Universitet
  • Tomas Lundqvist, Life Science Director, MAX IV
  • Jimmy Binderup Andersen, CEO, LINX – Linking Industry to Neutrons and X-rays.
  • Lars Tilly, director Material Business Center, Innovation Skåne
  • Carin Daal, enhetschef Innovation och entreprenörskap, Region Skåne
  • Moderator/facilitator för paneldiskussionen: Daniel Kronmann, Näringslivsutvecklare, Innovation och entreprenörskap, Region Skåne

Hur utvecklar vi förutsättningar för gränsregionala innovationer med utgångspunkt i ESS och MAX IV?