Translated by Google Translate

« Alla nyheter

Filippa

2017-05-31

Framtidens innovation och mötet med människor lockar på Skåne Innovation Day

Skåne Innovation Day lockar besökare från hela Skåne. I år är det över 400 anmälda. Men vad är det som lockar mer specifikt? Vi frågade några besökare: Varför är du på Skåne Innovation Day?​

Filippa Freijd, Almi Skåne
– Viktig dag under året för att samlas och att ta tempen på var vi befinner oss i Skåne ur en innovationssynpunkt och framför allt se vart vi ska.

Filippa

Sofie Afzal, SEM Solutions AB
– Jag driver ett IT-företag och därför är det av stort intresse för företaget att vara här i dag.

Sofie

Björn Åkerman, Management Partners
– Jag jobbar med innovationsfrågor ur ett ledarperspektiv och ser det därför som värdefullt att vara här.

Björn

Sara Färdmar, Yellowkid
– Jag jobbar på ett mindre bolag som arbetar med filmproduktion där vi hela tiden måste anpassa oss efter rådande läger vad gäller innovation och sedan passar jag på att träffa nya människor.

Sara