Translated by Google Translate

« Alla nyheter

Innefrån bussen

2017-06-01

En busstur med slutdestination: smarta och hållbara städer

Under Skåne Innovation Days andra hälft gick en grön buss mot Sofielund och Hyllie. Temat för färden var hållbarhet med fokus på socialt arbete och miljö.

Första stoppet blev Sofielund, en stadsdel i Malmö som under de senaste åren figurerat kontinuerligt i media och målats ut som en ”no go zone” p.g.a. bilbränder, hög brottsstatistik och segregering. Idag är området på väg att bli en trygg och säker plats för såväl boende som besökare. Detta mycket tack vare BID-processen (boende, integration och delaktighet) som lyckats skapa samverkan mellan näringsliv, kommun och civilsamhälle. Genom både korta och långsiktiga punktinsatser såsom kameraövervakning, städpatrull, årlig festival och en egen tågstation i antågande, så har området fått en helt ny prägel.

”Även om det fortfarande finns mycket kvar att jobba med så har vi under de senaste åren inte sett någon nyrekrytering av gängmedlemmar i området. Vårt arbete i Sofielund har dessutom haft en ”spill over” effekt som gjort närliggande områden näst intill helt fria från kriminell gängverksamhet,.” säger kommunpolis Jonathan Örstrand

Efter ett kort stopp på integrationsprojektet Yalla Sofielund Café, fortsatte resan vidare mot Hyllie. Denna stadsdel utgör idag en av Malmös främsta testbäddar för energiförbrukning och hållbar stadsplanering. På Kretseum bjöds bussresenärerna på en resa in i framtiden mot de visioner och miljömål som Malmö stad tagit fram tillsammans med Eon och VA Syd: Att Malmö Stad skall drivas på 100% förnybar energi år 2030.

Resan avslutades med en debatt mellan Katrin Stjernfeldt Jammeh (Malmö Stad), Inger Gustavsson (Vinnova) och Peder Berne (Eon) kring den stora frågan: Hur får man näringsliv att se lönsamhet i att bygga hållbara städer och hur lyckas man få innevånarna att faktiskt bruka de hållbara verktyg och hjälpmedel som tillhandahålls av kommunen?