Translated by Google Translate

« Alla nyheter

EBN Tech Camp

2016-04-12

EBN Tech Camp till Skåne Innovation Week

Programmet för Skåne Innovation Week fylls på dag för dag. En av de stora händelserna under veckan blir EBN Tech Camp som kommer äga rum på Ideon Agora 1-2 juni.

Under EBN Tech Camp kommer inkubatorer från hela Europa träffas för att lära av varandra, utbyta erfarenheter och öka sitt tekniska kunnande.

EBN Tech Camp arrangeras tillsammans med Ideon Open, Innovation Skåne and the Swedish Incubators & Science Parks Association. Fokus i år ligger på Open Minds, vilket innebär att dagens affärsutveckling kräver att man har ett utåtriktat och kolloborativt angreppsätt inom områdena Open Innovation, Open Finance och Open Spaces.

Läs mer om EBN Tech Camp: 

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/ebn-techcamp-2/

Under evenemanget äger även en rad sidoaktiviteter rum: 

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/open-innovation-challenge-the-packaging-of-tomorrow/

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/win-open-water/

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/living-metropolis/

https://skaneinnovationweek.com/wordpress/program/nordic-connected-health/

Läs mer i programmet för Skåne Innovation Week