Translated by Google Translate

« Alla nyheter

Kvinna visar upp handskar för publik

2017-03-22

Anmälan öppen till Skåne Innovation Week 2017

Nu kan du anmäla aktiviteter och söka medfinansiering för din aktivitet. Observera att sista datum för att söka medfinansiering är 31 mars.


Så anmäler du aktivitet →
Sök medfinansiering till aktivitet →

Skåne Innovation Week är en hel vecka om innovation, entreprenörskap och regional utveckling som arrangeras av Region Skåne. Under veckan är hela Skåne en öppen arena för aktiviteter om hur Skåne ska bli världens mest innovativa region.

Creative Lunch under Skåne Innovation Week 2016

Creative Lunch under Skåne Innovation Week 2016

 

2017 års upplaga äger rum 29 maj-2 juni. Veckan består av aktiviteter som arrangeras av privata, idéburna och offentliga organisationer i Skåne. Gemensamt för alla aktiviteter är att de handlar om ett innovativt Skåne!

Den som deltar med en aktivitet väljer själv var, när och hur man vill arrangera programpunkten. Det är gratis att vara med och du kan dessutom söka medfinansering.

Så anmäler du en aktivitet

Det är fritt fram att anmäla sig och delta i Skåne Innovation Week. Aktiviteterna ska handla om innovation, entreprenörskap och regional utveckling, och äga rum någonstans i Skåne, någon gång mellan 29 maj och 2 juni.

Läs mer och anmäl aktivitet →

Så söker du medfinansering för din aktivitet

Som arrangör av en aktivitet under årets Skåne Innovation Week har du även möjlighet att söka medfinansiering. Detta innebär att Region Skåne står för en del av dina omkostnader.

OBS: Sista datum för att söka medfinansiering till aktiviteter är 31 mars.

Sök medfinansiering till aktivitet →